Artikel-ID : 00124538 / Laatst gewijzigd : 11/04/2022

Mijn tv wordt niet gedetecteerd als apparaat voor Google Cast

  Controleer de onderstaande stappen als het volgende gebeurt:

  • De Sony Android TV wordt niet gedetecteerd als apparaat voor Google Cast.  
  • Het Cast-pictogram is beschikbaar op het mobiele apparaat en het model van de tv wordt gedetecteerd, maar de foutmelding 'There was a problem connecting to XXX-XXXXX (Model name)' (Er is een probleem met de verbinding met XXX-XXXXX (modelnaam)) wordt weergegeven en er kan geen verbinding worden gemaakt.

   OPMERKING: Elk van deze stappen biedt een mogelijke oplossing voor dit probleem. Controleer na elke stap of de Google Cast-functie werkt.

  Controleer of uw apparaat en de tv verbonden zijn met hetzelfde thuisnetwerk.

  Controleer ook of de tijd op uw apparaat en de tv correct is ingesteld.

  Een methode instellen om de tijd te verkrijgen

  Als de tv verbonden is met een netwerk:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Date & time (Datum en tijd) in de categorie SYSTEM PREFERENCES (Systeemvoorkeuren).
  4. Stel Automatic date & time (Automatische datum en tijd) in op On (Aan).
  5. Stel Time synchronization (Tijdsynchronisatie) in op Use network-provided time (Tijd van het netwerk gebruiken).

  Als de tv niet verbonden is met een netwerk:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Date & time (Datum en tijd) in de categorie SYSTEM PREFERENCES (Systeemvoorkeuren).
  4. Stel Automatic date & time (Automatische datum en tijd) in op Off (Uit).
  5. Pas handmatig de instellingen voor Time (Tijd) en Date (Datum) aan.