Artikel-ID : 00137714 / Laatst gewijzigd : 14/08/2017Afdrukken

De kanaallijst wordt weergegeven in DISCOVER, zelfs wanneer de optie "Built-in tune" (Ingebouwd afstemmen) in de instelling "Manage inputs" (Ingangen beheren) is ingesteld op Hidden (Verborgen)

  Dit is te wijten aan de specificaties van de tv. Indien u niet wilt dat de kanaallijst wordt weergegeven in DISCOVER, volgt u de onderstaande stappen:

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop DISCOVER.
  2. Druk op de pijltjestoets omlaag.
  3. Selecteer Category Display Options (Opties voor categorieweergave) in de categorie Settings (Instellingen).
  4. Kies items zoals Digital (Digitaal), Analogue (Analoog) enzovoort.
  5. Selecteer Hidden (Verborgen).


  OPMERKING: Volg de onderstaande stappen om de instelling Manage inputs (Ingangen beheren) aan te passen:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer External inputs (Externe ingangen) in de categorie Tv.
  4. Selecteer Manage inputs (Ingangen beheren).