Artikel-ID : 00136762 / Laatst gewijzigd : 26/05/2019

De luidspreker wordt niet ingeschakeld of de ingebouwde batterij laadt niet op.

    Controleer het volgende indien u de draagbare Bluetooth®-luidspreker niet kunt inschakelen.

    • Zorg ervoor dat de draagbare Bluetooth-luidspreker voldoende is opgeladen.

      BELANGRIJK: Sluit de micro-USB-kabel aan en laad de luidspreker circa 1 uur op voordat u de luidspreker weer aanzet. Indien de ingebouwde batterij leeg is, wordt de stroom niet onmiddellijk ingeschakeld nadat de micro-USB-kabel wordt aangesloten. Laad de luidspreker circa 1 uur op voordat u de luidspreker weer aanzet.
    • Zorg ervoor dat de USB-netadapter stevig is aangesloten op de luidspreker en het stopcontact.