Artikel-ID : 00137426 / Laatst gewijzigd : 25/11/2016

De Picture Mode-instelling (beeldmodus) kan niet worden gewijzigd wanneer HDR-inhoud wordt afgespeeld via IPTV, USB of HDMI

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Voor IPTV

De instellingen voor Picture Mode (beeldmodus) en beeldkwaliteit kunnen niet worden gewijzigd,
wanneer HDR-inhoud wordt bekeken via IPTV.

Voor USB of HDMI

De Picture Mode-instelling (beeldmodus) kan niet worden gewijzigd wanneer HDR-inhoud wordt afgespeeld via USB of HDMI. Om de beeldkwaliteit aan te passen, wijzigt u de instellingen Brightness (Helderheid), Colour (Kleur) of Advanced settings (Geavanceerde instellingen).

NOTE:

  • 4K HDR-modellen (2015) : alleen X85C, S85C, X91C, X90C, X93C en X94C
  • 4K HDR-modellen (2016) : alleen XD70, XD75, SD80, XD80, XD83, XD85, SD85, XD93/XD94 en ZD9