Artikel-ID : 00134636 / Laatst gewijzigd : 05/05/2017

De tv voelt warm of heet aan

  Uw lcd-tv kan na meerdere uren gebruik warm of heet aanvoelen. Omdat lcd-tv's dun zijn en vanwege de smallere afmetingen van de behuizing, valt warmte die wordt gegenereerd door de led-backlight onder aan de tv meer op. De temperatuur die ontstaat is normaal en is geen reden om bezorgd te zijn. De temperatuur wijst niet op een storing en is niet van invloed op de betrouwbaarheid of levensduur van het product.

  Net zoals bij alle elektronische producten dient u ervoor te zorgen dat uw tv voldoende ventilatie heeft om oververhitting te voorkomen. U kunt het energieverbruik en de warmteproductie van uw tv verlagen door de beeldmodusinstellingen te wijzigen of de helderheid lager te zetten.

  Gebruik de volgende menu-items om uw instellingen te wijzigen:

  De beeldmodus van Levendig op Standaard zetten

  [HOME]-knop op de afstandsbediening > [Settings] (Instellingen) > [TV - Display] (Tv - scherm) > [Picture] (Beeld) > [Picture mode] (Beeldmodus) > 'Standard' (Standaard).

  De helderheid wijzigen

  [HOME]-knop op de afstandsbediening > [Settings] (Instellingen) > [TV - Display] (Tv - scherm) > [Picture] (Beeld) > [Brightness] (Helderheid).

  BELANGRIJK: Houd uw tv tussen 0°C - 40°C en vermijd blootstelling aan direct zonlicht.