Artikel-ID : 00144599 / Laatst gewijzigd : 21/04/2022Afdrukken

De tv met een netwerk verbinden via een draadloze aansluiting

  BELANGRIJK:

  • Indien u een draadloze hub, router of gameadapter gebruikt, dient u Wired Setup (Bedraad instellen) te selecteren in plaats van Wireless Setup (Draadloos instellen).
  • Met de netwerkfunctie kunt u uw tv met internet verbinden. De instelprocedure verschilt al naargelang het type netwerk en de LAN-router. Zorg voordat u uw internetverbinding instelt dat u een draadloze LAN-router configureert.

  Om verbinding te maken met internet hebt u naast de BRAVIA TV diverse andere apparaten nodig, zoals hubs, routers, enzovoort. Bovendien zijn deze apparaten afhankelijk van de manier waarop u verbinding maakt met internet.

  afbeelding van draadloze verbinding

  1. Draadloze LAN-router
  2. BRAVIA TV

  Voer de onderstaande stappen uit.

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer  Instellingen.
    
  3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Selecteer Netwerk en internet → Eenvoudige installatie → Wi-Fi(Android™ 9)
   • SelecteerNetwerk → Netwerkinstellingen → Eenvoudig → Wi-Fi(Android 8.0 of lager)
     
  4. Selecteer uw Wi-Fi-netwerk.
   OPMERKING: Volg deze stappen als er een scherm wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd te selecteren hoe u verbinding wilt maken met uw draadloze router:
   • Bij handmatige verbinding moet u, nadat u een netwerk hebt geselecteerd in de lijst met gescande draadloze netwerken,
    de optie Verbinden via scanlijst selecteren.
   • Bij automatische verbinding via de WPS-knop op de draadloze router of het toegangspunt
    selecteert u Verbinden via WPS-knop.
  5. Volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.
    

  Om te onthouden:

  • Als u de SSID (naam van het draadloze netwerk) en het wachtwoord (beveiligingssleutel) van uw draadloze router (of toegangspunt) niet weet, raadpleegt u de handleiding van uw draadloze router (of toegangspunt).
  • Nadat u uw netwerk in de scanlijst hebt geselecteerd, drukt u op de knop Enter op de afstandsbediening terwijl het tekstveld is gemarkeerd om het schermtoetsenbord te activeren. Voer vervolgens de beveiligingssleutel van uw netwerk in en druk op NEXT/ENTER (Volgende/Invoeren) of FINISH (VOLTOOIEN) om verder te gaan.
  • Selecteer het pijltje omhoog op het toetsenbord op het scherm om een hoofdletter te selecteren. Selecteer het opnieuw om terug te gaan naar kleine letters.
  • Beveiligingssleutels zijn hoofdlettergevoelig. Wees voorzichtig dat u hoofdletters en kleine letters op de juiste manier gebruikt.
   Voorbeelden van fouten:
   • I (hoofdletter i), l (kleine L) en 1 (nummer één)
   • 0 (nummer nul) en O (hoofdletter o)
   • d (kleine D) en b (kleine B)
   • 9 (nummer negen) en q (kleine Q)
  • In de meeste thuisomgevingen is de instelling voor het IP-adres Auto (Automatisch) en voor de proxy No (Nee). Neem contact op met uw internetprovider als u niet zeker weet of er een proxyverbinding is ingesteld.
  • Indien de tv geen verbinding met internet kan maken, controleert u het volgende:
   De BRAVIA-TV kan niet met internet worden verbonden: een diagnose van het netwerk uitvoeren.