Artikel-ID : 00159943 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Hoe kan ik netwerkdiensten ophalen voor een Blu-ray Disc-speler?

  Ga als volgt te werk om de beschikbare netwerkdiensten voor uw speler te verkrijgen:

  1. Controleer eerst of de Blu-ray Disc®-speler is verbonden met internet. Voer de volgende stappen uit om te controleren of u bent verbonden met internet.
   1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
   2. Kies in het menu HOME (Start) de optie Setup (Installatie).
   3. Kies in het menu Setup (Installatie) de optie Network Settings (Netwerkinstellingen).
   4. Kies bij Network Settings (Netwerkinstellingen) de optie Network Connection Diagnostics (Diagnose netwerkverbinding stellen).

    OPMERKING: Controleer of de Internet connection (internetverbinding) in orde is (OK).

  2. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  3. Kies in het menu HOME (Start) de optie Featured Apps (Aanbevolen Apps).

   OPMERKINGEN:

   • Nadat Featured Apps (Aanbevolen Apps) is geselecteerd worden de netwerkdiensten opgehaald.
   • Het is ook mogelijk dat het pictogram Update Services (Diensten bijwerken) in het menu HOME verschijnt wanneer er nieuwe netwerkdiensten beschikbaar zijn op de server. Als dit pictogram verschijnt, drukt u op de knop ENTER om de update te starten.