Artikel-ID : 00158264 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Het power-lampje blijft branden (oranje), ook als de luidspreker klaar is met opladen

    Als de BLUETOOTH stand-byfunctie Aan staat, blijft het power-lampje (oranje) branden, ook als de luidspreker is uitgeschakeld.