Artikel-ID : 00147148 / Laatst gewijzigd : 21/12/2023Afdrukken

Wat is S-Log (S-Log2/S-Log3)?

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Wat is S-Log?

  S-Log is een gammacurve met een groot, geoptimaliseerd dynamisch bereik waarbij wordt aangenomen dat gradatie tijdens de nabewerking zal worden uitgevoerd.

  Als u met S-Log werkt, wordt aanbevolen de beeldkwaliteit, inclusief de gradatie, van tevoren door middel van testopnamen te controleren.
  Voor de gradatie van video's die met S-Log zijn opgenomen, is technische kennis vereist.

  Voor details over S-Log raadpleegt u de Helpgids voor makers.

  Opmerking: De Helpgids voor makers is een gids voor creatievere beeldverwerking met een camera van Sony.

  Waarin is S-Log3 anders?

  Met S-Log3 kunnen de gradatie-eigenschappen in schaduwen en het bereik van de middentonen beter worden gereproduceerd dan met S-Log2. De eigenschappen van S-Log3 liggen dichter bij die van gescande film.
  S-Log3 wordt in het algemeen aanbevolen. Als S-Log3 onvoldoende gradatie in het bereik van middelhoge tot hoge helderheid biedt, probeert u S-Log2.

  Opmerking: Afhankelijk van de camera is S-Log2 mogelijk niet beschikbaar.