Artikel-ID : 00147196 / Laatst gewijzigd : 27/12/2023Afdrukken

Wat is gradatie?

    Gradatie is een beeldbewerking die na de productie wordt uitgevoerd waarin het contrast en de kleuren worden aangepast.

    U kunt alleen gradatie en flexibele expressie voor video's gebruiken wanneer de video is opgenomen met een groot dynamisch bereik en een groot bereik voor kleurreproductie. De S-Log-gammacurve en S-Gamut-kleurreproductie worden gebruikt om dit soort video's op te nemen. Video's die zijn opgenomen met S-Log2 of S-Log3 hebben zonder gradatie weinig contrast en verzadiging, omdat ervan wordt uitgegaan dat deze video's na de opname worden gecorrigeerd.

    Vóór gradatie Na gradatie
    vóór gradatie na gradatie

    U kunt gradatie proberen toe te passen met de gratis Catalyst Browse-app die beschikt over basisfuncties voor gradatie. Voor een goede werking van de Catalyst Browse-app hebt u een 8-core processor of een vergelijkbare gebruiksomgeving nodig.