Artikel-ID : 00147196 / Laatst gewijzigd : 28/07/2019

Wat is gradatie?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Gradatie is een beeldbewerking die na de productie wordt uitgevoerd waarin het contrast en de kleuren worden aangepast.

U kunt alleen gradatie en flexibele expressie voor video's gebruiken wanneer de video is opgenomen met een groot dynamisch bereik en een groot bereik voor kleurreproductie. De S-Log-gammacurve en S-Gamut-kleurreproductie worden gebruikt om dit soort video's op te nemen. Video's die zijn opgenomen met S-Log2 of S-Log3 hebben zonder gradatie weinig contrast en verzadiging, omdat ervan wordt uitgegaan dat deze video's na de opname worden gecorrigeerd.

Vóór gradatie Na gradatie
vóór gradatie na gradatie

U kunt gradatie proberen toe te passen met de gratis Catalyst Browse-app die beschikt over basisfuncties voor gradatie. Voor een goede werking van de Catalyst Browse-app hebt u een 8-core processor of een vergelijkbare gebruiksomgeving nodig.