Artikel-ID : 00155637 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017Afdrukken

Ik kan muziek, opgeslagen in de app Google Play Music, niet vinden

  Dit probleem kunt u oplossen door Google Play Music bij te werken.
  Verwijder de gegevens en cache van Google Play Music en werk daarna de toepassing bij.

  1. Ga als volgt te werk om de gegevens en cache te wissen:
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Apps in de categorie TV.
   4. Selecteer Google Play Music in de categorie System app (Systeemapp).
   5. Selecteer Clear data (Gegevens wissen) en kies OK.
   6. Selecteer Clear All Data (Alle gegevens wissen).
   7. Selecteer Clear cache (Cache wissen) en kies OK.

  2. Ga als volgt te werk om de app bij te werken:
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Google Play Store.
   3. Selecteer Auto-update apps (Apps automatisch bijwerken) in de categorie Settings (Instellingen).
   4. Selecteer Auto-update apps at any time (Apps op elk moment bijwerken).
    Als u niet automatisch wilt bijwerken, verandert u de instelling in Do not auto-update apps (Apps niet automatisch bijwerken) wanneer de update is uitgevoerd.

  OPMERKING:
  In oude versies (5.9.18 of ouder) van Google Play Music wordt inhoud op externe opslagapparaten het eerst weergegeven. (Als u de externe opslag verwijdert, wordt inhoud van Google Play Music weergegeven.)