Artikel-ID : 00156294 / Laatst gewijzigd : 29/05/2022Afdrukken

De via USB gevoede vaste schijf (HDD) of USB-stick die is gebruikt voor de Sony Android-tv wordt niet herkend op mijn Windows-pc of andere apparaten.

  Wanneer een USB-stick of USB-HDD is geregistreerd op een Sony Android-tv, is dat USB-apparaat alleen bruikbaar in combinatie met de tv.
  Als u het USB-apparaat in combinatie met andere apparaten wilt gebruiken, volgt u de onderstaande stappen om het USB-apparaat met behulp van de tv te formatteren.

  USB-stick of USB-HDD die is geformatteerd als apparaatopslag voor een Sony Android-tv:

  WAARSCHUWING: Er kunnen gegevens verloren gaan. Voer een back-up uit voordat u gaat formatteren.

  1. Maak een back-up van de app

   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Storage & reset (Opslag en resetten) in de categorie TV.
   4. Selecteer de aangesloten USB-stick of USB-HDD in Device storage (Apparaatopslag).
   5. Selecteer Erase & format (Wissen en formatteren).
   6. Selecteer Back up apps (Back-up maken van apps).
   7. Selecteer de app waarvan u een back-up wilt maken.
   8. Selecteer Internal storage (Interne opslag).
  2. Verwijder gegevens van de USB-stick of USB-HDD

   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Storage & reset (Opslag en resetten) in de categorie TV.
   4. Selecteer de aangesloten USB-stick of USB-HDD in Device storage (Apparaatopslag).
   5. Selecteer Erase & format (Wissen en formatteren).
   6. Selecteer Format (Formatteren).

  OPMERKING: Met deze actie wordt de USB-stick of USB-HDD geformatteerd op basis van het FAT32-bestandssysteem. In geval van videobestanden die groter zijn dan 4 GB, formatteert u het USB-apparaat op basis van het NTFS- of exFAT-bestandssysteem op een Windows-pc.

  USB-HDD die is geregistreerd voor het opnemen van video's:

  WAARSCHUWING: Er bestaat een risico dat gegevens verloren gaan bij het uitvoeren van deze stappen. Nadat de registratie van de USB-HDD ongedaan is gemaakt en u deze opnieuw registreert, wordt alle opgenomen inhoud gewist. Ook door te formatteren, worden alle opgeslagen gegevens gewist.

  1. Registratie ongedaan maken van de USB-HDD die is gebruikt voor video-opnamen

   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Configuratie opnameapparaat in de categorie Netwerk & Toebehoren.
   4. Selecteer HDD-deregistratie.
   5. Selecteer de aangesloten USB-HDD.
   6. Selecteer Ja.
   7. Selecteer nogmaals Ja in het bevestigingsscherm.
  2. Registreer de USB-HDD als opslagapparaat van de Sony Android-tv

   WAARSCHUWING: Er kunnen gegevens verloren gaan. Selecteer niet 'Move now' (Nu verplaatsen). Als 'Move now' (Nu verplaatsen) wordt geselecteerd, wordt de inhoud van het interne geheugen van de tv verplaatst naar de USB-HDD en wordt de tv teruggezet op de fabrieksinstellingen.

   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Storage & reset (Opslag en resetten) in de categorie TV
   4. Selecteer de aangesloten USB-HDD in Removable storage (Verwisselbare opslag).
   5. Selecteer Format as device storage (Formatteren als apparaatopslag).
   6. Selecteer Format (Formatteren).
   7. Selecteer OK.
   8. Selecteer Move later (Later verplaatsen).
  3. Verwijder gegevens van de USB-stick of USB-HDD

   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Storage & reset (Opslag en resetten) in de categorie TV. 
   4. Selecteer de aangesloten USB-HDD in Device storage (Apparaatopslag).
   5. Selecteer Erase & format (Wissen en formatteren).
   6. Selecteer Format (Formatteren).

  OPMERKING: Met deze actie wordt de USB-stick of USB-HDD geformatteerd op basis van het FAT32-bestandssysteem. In geval van videobestanden die groter zijn dan 4 GB, formatteert u het USB-apparaat op basis van het NTFS- of exFAT-bestandssysteem op een Windows-pc.