Artikel-ID : 00175874 / Laatst gewijzigd : 06/01/2021Afdrukken

Foutmelding: can't record to external USB Hard Disk Drives (HDD) (kan niet opnemen op externe vaste USB-schijf (HDD)

  Mogelijke foutmeldingen

  • Error: Can't start recording. A connected HDD has not been added. Add the HDD for recording? (Kan de opname niet starten. Er is geen aangesloten HDD toegevoegd. Wilt u de HDD toevoegen voor opnemen?)
  • Error: USB cannot be used for recording until it has been registered with the TV. Do you want to register the device now? (USB kan niet worden gebruikt voor opnemen voordat deze is geregistreerd bij de tv. Wilt u het apparaat nu registreren?)
  • Error: Timer overlapped (including a currently recording timer); some or all of below timers won't recorded. Continue? (Elkaar overlappende timers (waaronder een timer die momenteel de tijd opneemt); enkele of alle timers hieronder zullen de tijd niet opnemen. Doorgaan?)
  • Error: Could not record a part of or all of the event. The main power was powered off. (Kon de hele gebeurtenis of een deel ervan niet opnemen. De netvoeding was uitgeschakeld.)

  Controleer of de HDD goed is aangesloten

  Sluit de vaste schijf aan op een geschikte USB-aansluiting op de BRAVIA-TV. Op een BRAVIA-TV met meer dan twee USB-aansluitingen sluit u de vaste schijf aan op de aansluiting die wordt aangeduid met HDD REC.

  Controleer de resterende geheugenruimte op de vaste schijf

  Controleer de vrije opslagruimte op de vaste schijf en verwijder overbodige programma's als er niet voldoende ruimte vrij is.

  Programma's die niet kunnen worden opgenomen

  De volgende programma's kunnen niet worden opgenomen

  • Programma's met opnamebeperkingen
  • Gecodeerde/versleutelde signalen
  • Tegen kopiëren beveiligde programma's
  • Externe input (zoals CATV)
  • Internet
  • De opname kan mislukken als de uitzendtijd verandert.

  Geen verbetering?

  Als het probleem niet is opgelost nadat u bovenstaande controles hebt uitgevoerd, moet uw product wellicht gerepareerd worden.