Artikel-ID : 00154156 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Draagbare, draadloze luidsprekers gebruiken met een Soundbar voor Surround Sound (draadloze Surround).

  Met de draadloze Surround-functie van de Music Center-app (SongPal) en de gebruikersinterface van uw Soundbar kunt u uw eigen thuisbioscoop-geluidssysteem maken met een compatibele Soundbar van Sony en twee identieke, compatibele draadloze luidsprekers van Sony.

                                            Afbeelding

  Vereisten:

  • Twee luidsprekers van hetzelfde model moeten worden gebruikt als achterluidspreker.
  • De nieuwste firmware-update moet op de Soundbar en op de draagbare luidspreker geïnstalleerd zijn.

  BELANGRIJK:

  • Om de draadloze surroundfunctie met uw audioapparaten te kunnen gebruiken, moeten ze via Wi-Fi verbonden zijn met hetzelfde draadloze netwerk als uw telefoon of tablet. Draadloze Surround wordt niet ondersteund wanneer Bluetooth wordt gebruikt.
  • Hoewel u met Music Center (SongPal) een groep voor draadloze Surround kunt maken, ongeacht of uw Soundbar via Wi-Fi of een LAN-kabel (Ethernet) is aangesloten op uw netwerk, raden we nadrukkelijk aan dat u een kabel tussen uw router/toegangspunt en uw Soundbar gebruikt voor de beste ervaring met draadloze Surround.

   Afbeelding
   [A]: Draadloze router
   [B]: Soundbar
   [C]: Draadloze luidspreker 1
   [D]: Draadloze luidspreker 2
   [E]: Mobiel apparaat/Music Center-toepassing (SongPal)
   [F]: Netwerk (dezelfde SSID)
   [G]: Een bekabelde LAN-verbinding wordt aangeraden

  Kies een van de volgende opties om uw opstelling voor draadloze surround te creëren:

  1. Met de gebruikersinterface van de soundbar
  2. De Music Center-app (SongPal) gebruiken

  Draadloze surround instellen met de gebruikersinterface van de soundbar

  De geïntegreerde gebruikersinterface van uw Soundbar kan u helpen om uw draadloze Surround eenvoudig te configureren. Volg deze eenvoudige stappen om binnen enkele minuten te kunnen genieten van Surround Sound.

  1. Plaats twee identieke, compatibele draadloze luidsprekers van Sony als achterluidsprekers van uw Surround Sound-installatie.
   Afbeelding
  2. Zet de tv aan en stel deze in op de juiste HDMI-invoer.
  3. Open de gebruikersinterface van de Soundbar en selecteer Wireless Surround (Draadloze Surround) in het startscherm.
   Afbeelding
  4. Selecteer OK.
  5. De soundbar begint vervolgens de configuratie voor draadloze surround in te stellen. Druk op Volgende om verder te gaan.

   Afbeelding

  6. Selecteer OK.
  7. Vervolgens dient u de achterluidsprekers toe te voegen aan de installatie. Houd de knop SETUP van de linker draadloze achterluidspreker ingedrukt totdat u een bevestigingsgeluid hoort.

   Afbeelding

  8. Selecteer I hear a sound (Ik hoor een geluid).
  9. Herhaal de procedure voor de rechter draadloze achterluidspreker: houd de knop SETUP van de luidspreker ingedrukt totdat u een bevestigingsgeluid hoort.

   Afbeelding

  10. Selecteer I hear a sound (Ik hoor een geluid).
  11. De instelling is voltooid. Als u uw nieuwe Surround Sound wilt testen, selecteert u Play test sound (Testgeluid afspelen). Kies anders Finish (Afsluiten) om de configuratiewizard af te sluiten en inhoud te beluisteren via uw draadloze Surround-installatie.

   Afbeelding


  Installatie van draadloze Surround met Music Center (SongPal)
  Met de Music Center-app (SongPal) configureert u eenvoudig uw draadloze Surround Sound-installatie.

  BELANGRIJK:

  • Zorg dat de Music Center-app (SongPal) op uw mobiele apparaat (smartphone of tablet) is geïnstalleerd.

   Klik op de juiste koppeling hieronder om de Music Center-app (SongPal) op uw mobiele apparaat te installeren.

  • Een bedrade verbinding tussen uw router/toegangspunt en uw Soundbar wordt waar mogelijk aanbevolen.
  • Als uw Soundbar via Wi-Fi is verbonden, kunt u mogelijk geen inhoud afspelen van DLNA-servers of online muziekdiensten. Na het voltooien van de installatie wordt de verbinding tussen Music Center (SongPal) en uw draadloze Surround-systeem beëindigd vanwege hardwarebeperkingen. Vervolgens dient u de luidsprekers zelf te bedienen of gebruikt u de gebruikersinterface van de soundbar om de groepering van uw luidsprekers op te heffen.

  Volg deze eenvoudige stappen om uw draadloze surround-groep te maken:

  1. Zorg ervoor dat de Soundbar en de draadloze luidsprekers die u wilt gebruiken voor de installatie, verbonden zijn met hetzelfde netwerk als het mobiele apparaat waarop de Music Center-app (SongPal) staat.
  2. Plaats twee identieke, compatibele draadloze luidsprekers van Sony als achterluidsprekers van uw Surround Sound-installatie.

   Afbeelding
  3. Open de Music Center-app (SongPal).
  4. Tik op Speaker & Group (Luidspreker en groep).
  5. Selecteer een compatibele Soundbar in uw lijst met apparaten.

   Afbeelding

  6. Tik op Group with other speakers (Groeperen met andere luidsprekers).

   Afbeelding

  7. Kies Wireless Surround (Draadloze Surround).
   OPMERKING: Als uw Soundbar is aangesloten via Wi-Fi (niet aanbevolen), verschijnt nu een pop-upvenster waarin u wordt gewaarschuwd wat de gevolgen zijn wanneer u draadloze Surround gebruikt met een Soundbar die via Wi-Fi is aangesloten.

   Afbeelding

  8. Selecteer de draadloze luidspreker die u wilt gebruiken voor het kanaal linksachter en druk vervolgens op OK. U hoort een bevestigingsgeluid wanneer de verbinding wordt gestart.

   Afbeelding

  9. Herhaal de procedure voor uw kanaal rechtsachter. Selecteer de draadloze luidspreker die u wilt gebruiken en druk op OK. U hoort opnieuw een bevestigingsgeluid.

   Afbeelding

  10. Wacht ongeveer 20 seconden totdat de verbinding is gemaakt.
  11. Uw draadloze Surround-groep is gemaakt. Het enige wat u nog hoeft te doen, is de groep een naam geven. Vervolgens bent u klaar om te gaan genieten van uw inhoud via draadloze Surround Sound.
    

  OPMERKINGEN:

  • Nadat de verbinding is gemaakt, kunnen de draagbare luidsprekers niet direct met de router verbonden worden.
  • Als u de groep wilt opheffen of de linker en rechter achterluidspreker wilt omwisselen, selecteert u Edit Group (Groep bewerken) in het venster van uw draadloze Surround-groep.
  • Als u Swap left/right (Links/rechts omwisselen) selecteert, kunt u het geluid van de linker en rechter draadloze achterluidspreker omwisselen.
  • Wanneer u Separate all (Alles scheiden) selecteert, wordt de groepering van de luidsprekers opgeheven.
  • Als u de groep die u hebt gemaakt niet kunt selecteren via Music Center (SongPal) in het systeemmenu van de draadloze luidspreker van de Soundbar, kunt u de fabrieksinstellingen van de Soundbar herstellen om het probleem op te lossen.

  De Soundbar en de draagbare luidsprekers loskoppelen van de draadloze Surround-functie via het menu van de Soundbar.

  1. Zet de tv aan en stel deze in op de juiste HDMI-invoer.
  2. Druk op de meegeleverde Soundbar-afstandsbediening op de knop HOME.

   OPMERKING: Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.

  3. Selecteer Setup (Instellen).
  4. Selecteer Wireless Surround Settings (Instellingen voor draadloze stereo).
  5. Selecteer Stop Wireless Surround (Draadloze stereo stoppen).