Artikel-ID : 00167592 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Het LINK-lampje brandt, maar de UPDATE-knop niet en de software kan niet worden bijgewerkt

  Als u de luidspreker wilt bijwerken, maar de knop UPDATE (Bijwerken) gaat niet branden, controleert u het volgende.

  • Om ervoor te zorgen dat uw luidspreker bijgewerkt kan worden, moet u de luidspreker aansluiten op een stopcontact, omdat er geen software-updates beschikbaar zijn als de luidspreker wordt gevoed door de interne batterij.

   Om bij te werken, sluit u de luidspreker op een stopcontact aan door middel van de USB-netadapter.
  • Als de systeemsoftware al is bijgewerkt naar de nieuwste versie, brandt het UPDATE-lampje niet.
   OPMERKING: De softwareversie van de luidspreker kan worden bekeken via Settings (Instellingen) > Other settings (Overige instellingen) van de SongPal-toepassing.