Artikel-ID : 00174099 / Laatst gewijzigd : 29/10/2021Afdrukken

Het volumeniveau op één standaardwaarde instellen voor alle ingangsbronnen en uitzendingen

  Geluidsaanpassingen

  U kunt het volumeniveau van uitzendingen en externe ingangen aanpassen via de opties Sound (Geluid) of Sound adjustments (Geluidsaanpassingen):

  • Advanced auto volume: (Geavanceerd automatisch volume): past alle volumeniveaus automatisch aan
  • Volume-offset: past de volumeniveaus afzonderlijk aan

  Het volumeniveau automatisch aanpassen

  Met Geavanceerd automatisch volume worden grote verschillen in het volumeniveau verbeterd in de volgende gevallen:

  • reclames en uitzendingen
  • elke zender
  • uitzending (digitaal/analoog) *Alleen beschikbare landen/regio's
  • elke externe ingang

  Met deze instelling wordt het volume automatisch aangepast aan een vast niveau dat overeenkomt met de volumewijzigingen van de uitzending en het ingangssignaal. Deze instelling is bijvoorbeeld doeltreffend wanneer u het volume van reclames luider vindt klinken dan het volume van een uitzending.

  1. Schakel over naar de uitzending (of ingang) waarvan u het volume wilt aanpassen.
  2. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  3. Selecteer  Instellingen.
  4. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Kies Display & Sound (Weergave en geluid) → Sound (Geluid) → Advanced Auto Volume (Geavanceerd automatisch volume) → Auto.
   • Kies Sound (Geluid) → Sound (Geluid) → Advanced settings (Geavanceerde instellingen) → Common (Algemeen) → Advanced auto volume (Geavanceerd automatisch volume) → Auto.
   • Kies Sound (Geluid) → Sound adjustments (Geluidsaanpassingen) → Advanced settings (Geavanceerde instellingen) → Common (Algemeen) → Advanced auto volume (Geavanceerd automatisch volume) → Auto.
  5. Druk op BACK op de afstandsbediening om terug te keren naar het startmenu.

  Het volumeniveau afzonderlijk aanpassen

  Deze instelling heeft betrekking op het luidsprekervolume van de BRAVIA-TV. Daarom kan het volume van hoofdtelefoons en externe uitgangen niet worden aangepast. Als het geluidsniveau laag is, ook al is de Surround-functie ingeschakeld, schakelt u de Surround-functie uit.

  1. Schakel over naar de uitzending (of ingang) waarvan u het volume wilt aanpassen.
  2. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  3. Selecteer  Instellingen.
  4. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Kies Display & Sound (Weergave en geluid) → Sound (Geluid) → Volume level (Volumeniveau) → Volume Offset.
   • Kies Sound (Geluid) → Sound (Geluid) → Advanced settings (Geavanceerde instellingen) → Input related (Invoergerelateerd) → Volume offset.
   • Kies Sound (Geluid) → Sound adjustments (Geluidsaanpassingen) → Advanced settings (Geavanceerde instellingen) → Input related (Invoergerelateerd) → Volume offset.
  5. Pas het volume aan met / op de afstandsbediening en druk vervolgens op ENTER.
  6. Druk op BACK op de afstandsbediening om terug te keren naar het startmenu.

  Het instellen van de volumeaanpassingen is nu voltooid.