Artikel-ID : 00173390 / Laatst gewijzigd : 25/03/2024Afdrukken

Geluid tegelijkertijd via de hoofdtelefoon en de tv-speakers weergeven

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Voor u begint

  • Sommige tv-modellen kunnen niet tegelijkertijd geluid uit zowel de koptelefoon als de tv-speakers weergeven. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie.
  • Sommige Android TV™-modellen die na 2018 zijn uitgebracht, hebben andere specificaties. Als uw model in de onderstaande lijst staat, raadpleeg dan het volgende artikel voor meer informatie: Er komt geen geluid uit de speakers van de tv, de Bluetooth-koptelefoon of het audio-apparaat dat is aangesloten op de koptelefoonaansluiting van de tv.
   • Modellen uit 2021: De series A90J, A80J_A83J_A84J, X95J, X90J_X92J_X93J_X94J, X85J_X89J, X80J_X81J_X82J en Z9J
   • Modellen uit 2020: De series XH80, XH81, XH85_XH91, XH90_XH92, XH95, ZH8, A8 en A9
   • Modellen uit 2019: De series AG9, XG85_XG87, XG95 en ZG9
   • Modellen uit 2018: De series AF9 en ZF9

  De TV instellen

  Voor Android TV (met uitzondering van de onderstaande modellen):

  1. Controleer of uw tv-model niet in de volgende lijst staat:
   • Modellen uit 2021: De series A90J, A80J_A83J_A84J, X95J, X90J_X92J_X93J_X94J, X85J_X89J, X80J_X81J_X82J en Z9J
   • Modellen uit 2020: De series XH80, XH81, XH85_XH91, XH90_XH92, XH95, ZH8, A8 en A9
   • Modellen uit 2019: De series AG9, XG85_XG87, XG95 en ZG9
   • Modellen uit 2018: De series AF9 en ZF9
  2. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  3. Kies Instellingen.
  4. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Selecteer Display & Sound > Audio output (Beeldscherm en geluid > Audio-uitgang).
   • Selecteer Geluid.
  5. Selecteer Hoofdtelefoon/Audio-uit.
  6. Selecteer Audio uit (Vast).
  7. Druk op de afstandsbediening op de knop BACK (Terug).
  8. Selecteer Koppeling hoofdtelefoon luidsprekers.
   Opmerking: Indien Headphone speaker link (Koppeling koptelefoonspeakers) niet wordt weergegeven, selecteert u Audio to both TV speakers & other device (Audio naar beide tv-speakers en ander apparaat) om dit in te schakelen. Vervolgens slaat u stap 8 over.
  9. Selecteer Speakers aan.

  Voor andere tv's:

  Opmerking: In de volgende stappen wordt een voorbeeld gegeven. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie.

  1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Voorkeuren of System Settings (Systeeminstellingen).
  4. Selecteer Setup (Instellen).
  5. Selecteer AV Installatie.
  6. Selecteer Hoofdtelefoon/Audio-uit.
  7. Selecteer Audio uit.
  8. Druk op de knop BACK (Terug) of RETURN om terug te gaan naar AV Installatie.
  9. Selecteer Audio uit.
  10. Selecteer Fixed (Vast).

  De koptelefoon aansluiten op de tv

  U kunt uw koptelefoon aansluiten op de tv via een koptelefoonkabel of Bluetooth. Raadpleeg de Aansluithandleiding voor BRAVIA-koptelefoons voor meer informatie.

  Een koptelefoonkabel gebruiken

  1. Sluit de koptelefoonkabel aan op de aansluiting AUDIO OUT (headphones) (AUDIO-UITGANG [koptelefoon]) aan de achterkant van de tv.
   Opmerking: Nadat u de kabel hebt aangesloten op de koptelefoonaansluiting, kan er onderaan het tv-scherm een bericht worden weergegeven om aan te geven dat de verbinding is voltooid.
  2. Controleer of u geluid van een tv-programma of aangesloten apparaat hoort via de koptelefoon.

  Raadpleeg dit artikel voor meer informatie: Aansluithandleiding voor BRAVIA-koptelefoons — koptelefoonkabel.

  Bluetooth gebruiken

  Opmerking: Tv's die verbinding kunnen maken met Bluetooth-audio-apparaten zijn beperkt tot Android TV-modellen die het A2DP-profiel ondersteunen. Raadpleeg dit artikel om de compatibiliteit van uw model te controleren: Kan ik een Bluetooth-koptelefoon, -speaker of Soundbar gebruiken met mijn Android TV of Google TV?

  1. Zet de koptelefoon in de koppelingsmodus.
   • De procedure voor het instellen van de koppelingsmodus hangt af van uw koptelefoon. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie.
  2. Koppel de koptelefoon met de tv.
   • Zet de tv als volgt in de koppelingsmodus:
    1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
    2. Selecteer Settings > Bluetooth setting > Add device (Instellingen > Bluetooth-instelling > Apparaat toevoegen).
    3. Druk op de knop ENTER.
   • Koppel de koptelefoon als volgt met de tv:
    1. Plaats de koptelefoon in de koppelingsmodus op maximaal 1 meter afstand van de tv.
    2. Zodra de tv de koptelefoon detecteert, wordt de apparaatnaam rechtsboven in het scherm weergegeven. Selecteer deze en druk op de ENTER-knop.
     Opmerking: De koppeling is voltooid wanneer de tekst onder de apparaatnaam verandert in Paired (Gekoppeld) en het bericht Bluetooth connection is complete (Bluetooth-verbinding is voltooid) wordt weergegeven.
    3. Selecteer met de afstandsbediening het gewenste programma of de ingang van het aangesloten apparaat.
    4. Controleer of u geluid van een tv-programma of het aangesloten apparaat hoort via de koptelefoon.

  Raadpleeg dit artikel voor meer informatie: Aansluithandleiding voor BRAVIA-koptelefoons — Bluetooth.