Artikel-ID : 00176494 / Laatst gewijzigd : 27/06/2019Afdrukken

Ik kan geen tv-kijken in 3D, hoewel ik 3D-weergave heb ingesteld in het startscherm.

  Zelfs als u 3D Display (3D-weergave) in het startscherm hebt ingesteld op 3D(Side-by-Side) (3D (Naast elkaar)) of 3D(Over-Under) (3D (Boven elkaar)), wordt deze instelling op off (uit) ingesteld wanneer u van ingang wisselt of de toepassing start.
  U kunt in tv-kijken in 3D door de volgende procedures te volgen.

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop ACTION MENU.
  2. Selecteer 3D in de categorie Display & Sound (Weergave en geluid).
  3. Selecteer 3D display (3D-weergave).
  4. Selecteer 3D(Side-by-Side) (3D (Naast elkaar)) of 3D(Over-Under) (3D (Boven elkaar)).

  OPMERKING: Alleen bepaalde tv-modellen ondersteunen de 3D-functie.