Artikel-ID : 00186165 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

Het lukt niet om de headset op te laden.

  Controleer het volgende.

  • De headset is mogelijk niet volledig in het oplaaddoosje geplaatst. Plaats de headset in het oplaaddoosje tot deze vastklikt en zorg ervoor dat de oortelefoons in het oplaaddoosje vergrendeld zijn.
   De lampjes op de headset gaan rood branden zodra het opladen begint.
   Afbeelding 
  • De oplaadbare batterij in het oplaaddoosje kan leeg zijn. Laad het oplaaddoosje op.
   Het lampje gaat rood branden tijdens het opladen.
   Afbeelding

  • De aansluitingen kunnen vuil bevatten. Het is raadzaam om de aansluitingen op de headset en het oplaaddoosje regelmatig schoon te maken met een zacht droog doekje.

   OPMERKING:
   • Als het oplaaddoosje volledig is opgeladen, kunt u de headset ongeveer 2 keer opladen.
   • De volgende situaties wijzen erop dat de oplaadbare batterij in het oplaaddoosje bijna leeg is en dat de headset niet kan worden opgeladen.
    • Nadat de headset in het oplaaddoosje is geplaatst, knippert het lampje kortstondig rood om meteen erna uit te gaan, waarna ook de headset wordt uitgeschakeld.
    • Zelfs wanneer de headset zich in het oplaaddoosje bevindt, gaat het lampje niet rood branden of knipperen en wordt de headset niet uitgeschakeld.

  Meer informatie over het opladen van de headset treft u aan in de helpgids.