Artikel-ID : 00284777 / Laatst gewijzigd : 15/11/2022Afdrukken

Mijn koptelefoon of oordopjes van Sony gaan niet aan

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  In dit artikel worden alle controles besproken die u kunt uitvoeren als uw koptelefoon of oordopjes niet meer aan gaan. Hoewel sommige stappen misschien voor de hand liggen, is het goed om alles te controleren. Hierdoor vergroot u de kans dat uw koptelefoon of oordopjes het weer gaan doen.

  Als uw koptelefoon of oordopjes niet reageren nadat u alle stappen hebt uitgevoerd, kunt u de batterij als leeg of defect beschouwen en moet u deze vervangen of repareren.


  Wat zijn de symptomen van een koptelefoon of oordopjes die niet aan gaan?

  • De koptelefoon of oordopjes reageren niet op mijn gebruikelijke acties.
  • Zelfs als ik de aan-uitknop lange tijd ingedrukt houd, hoor ik geen geluidssignalen (geluid of gesproken signalen die zeggen: Ingeschakeld, verbonden met Bluetooth) of zie ik geen visuele signalen (oplaadlampje, knipperende LED).
  • Zelfs als ik mijn koptelefoon of oordopjes oplaad, zie ik het oplaadlampje niet reageren.

  Wat veroorzaakt een lege batterij en hoe kan ik dit vermijden?

  Elke lithiumbatterij verliest na verloop van tijd laadvermogen doordat de batterij steeds weer opgeladen en gebruikt wordt. Het is een natuurlijk aflopend proces dat geleidelijk verloopt. Maar helemaal geen lithiumbatterij gebruiken is slecht voor de levensduur van de batterij. Op een bepaald moment kan een leeggelopen batterij die lang niet is gebruikt, zichzelf niet meer 'opstarten'.

  • Tip: Als u de koptelefoon langere tijd opbergt, laad de batterij dan eens in de zes maanden op om te voorkomen dat de batterij te snel leegloopt. Als u een koptelefoon of oordopjes opbergt, zorg er dan voor dat het batterijniveau hoger is dan 50 procent.

  Hoewel de temperatuur van invloed op het opladen, is langdurige omgevingswarmte tijdens het opladen zeer schadelijk voor uw koptelefoon of de batterij van de oplaadcase.

  • Tip: Laad de koptelefoon en oordopjes op bij kamertemperatuur. De omgevingstemperatuur zoals beschreven in de handleiding ligt tussen 15 °C en 35 °C. Het effectief opladen kan worden beïnvloed als het te warm of te koud is.

  Hoe kunt u controleren of u uw koptelefoon of oordopjes kunt herstellen

  Wat doet het oplaadlampje?

  Laad uw koptelefoon of oordopjes minstens een uur op met de meegeleverde USB-kabel.

  • Het oplaadlampje moet rood branden als u de koptelefoon oplaadt.
  • De LED van de oplaadcase moet ook gaan branden als u uw oordopjes oplaadt.

  Waarom moet u even wachten? Als u de koptelefoon lange tijd niet hebt gebruikt, gaat het oplaadlampje mogelijk niet onmiddellijk branden wanneer het opladen begint.

  Oordopjes: controles van de oplaadcase

  Als u oordopjes gebruikt, zijn er drie extra punten waar u rekening mee moet houden:

  1. Zorg ervoor dat de oordopjes op de juiste manier in de oplaadcase zijn geplaatst.
  2. Zorg er ook voor dat de contactpunten van de oordopjes en de oplaadcase schoon zijn. Vet, vuil en zweet kunnen een dunne barrière vormen waardoor er niet kan worden opgeladen.
  3. Sluit het deksel van de oplaadcase om te voorkomen dat de batterij van de oplaadcase wordt opgebruikt.

  De USB-kabel en de lader verwisselen

  Probeer een andere USB-kabel en een andere lader. Zorg ervoor dat de lader een uitgangsstroom van minstens 1,5 A heeft. Als u dit niet zeker weet, kijk dan wat er op de lader staat. Bij een uitgangsstroom van minder dan 1,5 A wordt de laadtijd langer, waardoor een batterij die in een tijdje niet is gebruikt mogelijk niet snel opstart.
  Als alternatief kunt u de verschillende USB-kabels op een USB-poort van een computer of laptop aansluiten waarvan u weet dat deze werkt. Gebruik geen USB-hub tussen de USB-poorten. Zorg dat de computer niet in slaapstand gaat, omdat de koptelefoon dan niet oplaadt.


  Laatste redmiddel: resetten en initialiseren

  Als u alle oplaadcontroles hebt geprobeerd, kunt u alleen nog proberen uw koptelefoon te resetten en te initialiseren. U vindt de reset- en initialiseerprocedure in de producthandleiding of de Helpgids.

  Dit artikel bevat twee voorbeelden. Raadpleeg de exacte procedure in uw producthandleiding/helpgids, omdat deze enigszins kunnen verschillen.

  De WH-1000XM5 (koptelefoon) resetten en initialiseren

  De WF-1000XM4 (oordopjes) resetten en initialiseren