Artikel-ID : 00232127 / Laatst gewijzigd : 08/11/2022Afdrukken

Het volume van de koptelefoon met oordopjes kan niet worden aangepast

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  De procedure voor het aanpassen van het volume van de koptelefoon is afhankelijk van de versie van de app Sony | Headphones Connect en de software voor de koptelefoon.

  Wijs de functie voor het aanpassen van het afspeelvolume toe aan de aanraaksensor van de koptelefoon

  BELANGRIJK: De app Sony | Headphones Connect versie 6.0.0 (of later) is vereist. Als u model WF-1000XM3 hebt, moet u de software van de koptelefoon naar versie 2.0.2 of later bijwerken.

  De onderstaande procedure laat zien hoe u de toewijzingsfunctie voor de linker unit kunt wijzigen van Ambient Sound Control (Omgevingsgeluidcontrole) naar Volume Control (Volumeregeling).
  De onderstaande afbeeldingen zijn van de app Sony | Headphones Connect voor Android-smartphones en de WF-1000XM3-koptelefoon. Als u een iPhone gebruikt, zullen de schermindelingen enigszins verschillen.

  1. Start de app Sony | Headphones Connect op.
  2. Tik op het pictogram (Settings) (Instellingen) onderaan de functie Change the touch sensor (De aanraaksensor wijzigen).

  3. Tik bij de instellingen van de Left (Linker) unit op Ambient Sound Control (Omgevingsgeluidcontrole) en stel de Function (Functie) in op Volume Control (Volumeregeling).

  4. Controleer of de Function (Functie) is gewijzigd in Volume Control (Volumeregeling) en tik op Done (Gedaan).

  5. Controleer of de Left (Linker) unit van de functie Change the touch sensor (De aanraaksensor wijzigen) is ingesteld op Volume Control (Volumeregeling). U kunt nu het volume van de koptelefoon aanpassen met de aanraaksensor van de linker unit.

  Het volume aanpassen op het afspeelapparaat dat via Bluetooth is verbonden

  Wanneer u belt, kunt u het volume naar wens aanpassen op het afspeelapparaat dat via Bluetooth is verbonden.

  Het volume aanpassen met de app Sony | Headphones Connect

  Installeer de app Sony | Headphones Connect voor smartphones en wijzig er het volume mee.

  Verplaats de schuifbalk met het volumepictogram om het volumeniveau te wijzigen

  Op een apparaat dat met de koptelefoon kan worden verbonden, kunt u het volumeniveau van de koptelefoon met dat apparaat wijzigen. U kunt het volume van de koptelefoon niet wijzigen op een apparaat dat niet met de koptelefoon kan worden verbonden.