Artikel-ID : 00195665 / Laatst gewijzigd : 19/02/2018

De beeldinstelling op mijn lcd-tv aanpassen

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

BELANGRIJK: Deze oplossing is van toepassing op alle BRAVIA-TV's, met uitzondering van Android TV's. Voor Android TV's raadpleegt u De beeldinstelling op mijn Android TV aanpassen .

U kunt het volgende aanpassen via de beeldaanpassingsinstellingen.
Druk op Start -> Instellingen -> Systeem settings of op Weergave -> Beeld

OPMERKING: De beschikbaarheid van de functie waarmee het beeld kan worden aangepast, is afhankelijk van het tv-model.

Items instellen

Overzicht

Beeldmodus

Een beeldmodus instellen.

Herstellen

Alle instellingen voor Beeld terugzetten naar de standaardinstellingen, behalve Beeldmodus en Intelligent Picture Plus (Intelligent beeld plus).

Helderheid

Het beeld helderder of donkerder maken.
Helderheid

Tegenlicht

De achtergrondverlichting aanpassen.
Een lagere helderheid van het scherm zorgt voor minder stroomverbruik.

Beeld/contrast

Het contrast van het beeld aanpassen.
Beeld/contrast

Zwartniveau

Het zwartniveau van het beeld aanpassen.

Kleur

Het kleurverzadigingsniveau aanpassen.
Kleur

Tint

De groene en rode tinten aanpassen.

Kleur Temperatuur

De kleurtemperatuur of de witheid van het beeld aanpassen.

Beeldscherpte

De beelddetails aanpassen.
Beeldscherpte

Realiteits Creation

De fijnheid en de ruis aanpassen voor een realistisch beeld.
Resolutie: De fijnheid en helderheid aanpassen. Selecteer Handmatig in Realiteits Creation om de Resolutie aan te passen.
Realiteits Creation

Gemasterd in 4K

De beeldkwaliteit optimaliseren voor Blu-ray Discs die zijn gemasterd in 4K. Geldt alleen voor 1080/24p-signalen.

Noise Reduction (NR, Ruisonderdrukking)

De beeldruis (korrelig beeld) verminderen bij een zwak uitzendsignaal.

Willekeurige ruis verminderen

Terugkerende willekeurige ruis verminderen.

MPEG-ruisonderdrukking

De beeldruis verminderen in video gecomprimeerd met MPEG.

Digitaal ruis verminderen

Compressieruis bij video's verminderen.

Motionflow

Bewegende beelden verfijnen.

CineMotion/Cinema Drive (Bioscoopdrive)/Film Modus

Bewegend beeld verbeteren bij het afspelen van beelden (Blu-ray, DVD of VCR) die zijn opgenomen op film. Kies Auto om op film gebaseerde inhoud in oorspronkelijke vorm weer te geven.
OPMERKING: Als het beeld onregelmatige signalen of te veel ruis bevat, wordt CineMotion/Cinema Drive (Bioscoopdrive)/Film Modus automatisch uitgeschakeld, zelfs als Auto is geselecteerd.

Geavanceerde instellingen

Specifieke instellingen voor Beeld aanpassen, zoals Gamma en Live Colour.

Intelligent Picture Plus (Intelligent beeld plus) instellen

Intelligent Picture Plus: De beeldkwaliteit verbeteren aan de hand van voorkeursinstellingen, kanaal of video-ingang.
Signal Level Indicator (Signaalniveaulampje): Wanneer On (Aan) is geselecteerd, wordt de signaalniveaubalk weergegeven als u een analoog kanaal of analoge video-ingang kiest.
Picture Optimization (Beeldoptimalisatie): Het beeld verbeteren aan de hand van voorkeursinstellingen.