Artikel-ID : 00197300 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

Ik kan de tv en de Soundbar niet verbinden via Bluetooth.

    Als er een HDMI-kabel is aangesloten op de Soundbar, koppelt u deze los. De Soundbar kan niet met de tv worden verbonden terwijl er een HDMI-kabel is aangesloten.
    Wanneer u de Soundbar met een HDMI-kabel op de tv aansluit wanneer die al met elkaar zijn verbonden via Bluetooth, wordt bovendien de Bluetooth-verbinding beëindigd en schakelt het systeem over naar de HDMI-verbinding. Gebruik de Soundbar daarom zonder een HDMI-kabel aan te sluiten wanneer u een Bluetooth-verbinding wilt gebruiken.