Artikel-ID : 00200615 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

De Soundbar en tv zijn niet gekoppeld via Bluetooth

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als de unit niet wordt ingeschakeld, zelfs niet na het inschakelen van een gekoppelde tv, of als het geluid van de tv niet wordt uitgevoerd, zelfs niet nadat u op de knop TV op de afstandsbediening hebt gedrukt, controleert u het volgende.

  Na het gebruik van een andere ingang van de unit of het tot stand brengen van een andere Bluetooth-verbinding dan die met de tv, wordt het apparaat mogelijk niet automatisch verbonden met de gekoppelde tv. Probeer een Bluetooth-verbinding met de tv tot stand te brengen via de volgende procedure.
   
  Voorbeeld: Koppelen met Android TV's van Sony:

  1. Zet de tv aan.
  2. Druk op de knop HOME.
  3. Selecteer Settings (Instellingen).
  4. Selecteer Bluetooth-instellingen.
  5. Selecteer Apparaat toevoegen om de tv in de koppelingsmodus te zetten. Een lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten wordt na een paar minuten weergegeven.
  6. Selecteer de Soundbar in het Bluetooth-menu en registreer de koppeling.

  OPMERKING: Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding.