Artikel-ID : 00206057 / Laatst gewijzigd : 04/12/2020Afdrukken

Snelkoppeling Toegankelijkheid

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als u niet zeker weet welk Android™-besturingssysteem op uw tv is geïnstalleerd, lees dan het artikel Welke versie van het Android-besturingssysteem is op mijn Android TV™ geïnstalleerd.

  Met Accessibility shortcut (Snelkoppeling Toegankelijkheid) kunt u sneller en eenvoudiger naar uw favoriete toegankelijkheidsfunctie overschakelen.

  Accessibility shortcut (Snelkoppeling Toegankelijkheid) inschakelen

  De aan Accessibility shortcut (Snelkoppeling Toegankelijkheid) toegewezen functie wijzigen

  Accessibility shortcut (Snelkoppeling Toegankelijkheid) in-/uitschakelen