Artikel-ID : 00227392 / Laatst gewijzigd : 06/12/2019Afdrukken

De Google Assistent of ingebouwde microfoonfunctie kan niet worden gebruikt nadat de taalinstelling is gewijzigd

    Als u uw apparaat met de meest recente software bijwerkt en de taalinstelling wijzigt, kan het voorkomen dat de Google Assistent verandert in Voice Search (zoeken via spraak) of de ingebouwde microfoonfunctie niet meer beschikbaar is.
    Dit komt doordat de ondersteuning van de Google Assistent en de detectiefunctie OK Google taalafhankelijk is.

    Kies in de taalinstelling een taal waarvoor deze functies worden ondersteund.

    OPMERKING: De weergave van de taalinstelling verandert na het bijwerken naar de meest recente software.
    De ingebouwde MIC-functie is op sommige modellen beschikbaar.