Artikel-ID : 00206754 / Laatst gewijzigd : 12/06/2020Afdrukken

Toegankelijkheid voor BRAVIA-TV (anders dan Android TV™)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Raadpleeg het gedeelte waarin staat op welke producten en categorieën dit artikel van toepassing is.

  Dit artikel is tot stand gebracht in overeenstemming met de richtlijnen Web Content Accessibility (Toegankelijkheid web-inhoud) (WCAG) 2.0 . Wij raden u aan een NVDA (NonVisual Desktop Access), screen reader-software, te gebruiken voor het lezen van de volgende artikelen over uw BRAVIA LCD-TV.

   

  Beeldassistentie

  Gehoorassistentie

  Actie-assistentie


   

  *Android TV is een handelsmerk van Google LLC.