Artikel-ID : 00227515 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Mijn speaker maakt geen verbinding met een eerder gekoppeld apparaat

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  De procedure voor het opnieuw koppelen van de speaker verschilt afhankelijk van de status van de speaker. Volg de instructies dienovereenkomstig. Raadpleeg de producthandleiding als u voor het uitvoeren van een stap specifieke informatie over het model nodig hebt. Handleidingen zijn te vinden op de ondersteuningswebsite.

  Speakerinformatie wordt opgeslagen op het bronapparaat

  Als de apparaatinformatie over de speaker is geregistreerd op uw Bluetooth®-bronapparaat, verwijdert u de informatie en voert u de koppelingsprocedure opnieuw uit.

  1. Verwijder de speakerinformatie van uw Bluetooth-apparaat.
  2. Sluit de speaker aan op een Wi-Fi®-netwerk.
  3. Houd de knop KOPPELEN / Bluetooth ingedrukt om deze in te stellen op de Bluetooth-koppelmodus.
   • De speaker verlaat de Bluetooth-koppelmodus na drie minuten en het Bluetooth-lampje gaat uit.
  4. Voer de koppelingsprocedure op het Bluetooth-bronapparaat uit om de speaker te detecteren.

  Speaker is geïnitialiseerd

  Als de speaker al is geïnitialiseerd, voert u de installatie uit en verbindt u de speaker met het netwerk. Voer vervolgens de koppelingsprocedure opnieuw uit.

  1. Configureer de speaker.
  2. Houd de knop KOPPELEN / Bluetooth ingedrukt om deze in te stellen op de Bluetooth-koppelmodus.
   • De speaker verlaat de Bluetooth-koppelmodus na drie minuten en het Bluetooth-lampje gaat uit.
  3. Volg de instructies op het Bluetooth-apparaat om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen met de speaker.