Artikel-ID : 00227515 / Laatst gewijzigd : 22/07/2019

Mijn luidspreker maakt geen verbinding met een eerder gekoppeld apparaat (LF-S50G, SRS-XB501G)

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

BELANGRIJK: Als modelspecifieke informatie is vereist om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleeg dan de handleiding die met het product is meegeleverd.
U kunt handleidingen en helpgidsen vinden op de productpagina van deze ondersteuningswebsite. 

Probeer opnieuw te koppelen

 1. Verwijder de luidsprekerinformatie van uw Bluetooth-bronapparaat.
  Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie:
  De Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat verwijderen
   
 2. Verbind de luidspreker via Wi-Fi met een netwerk.
 3. Houd de knop (Bluetooth)/PAIRING (Koppelen) ingedrukt om de luidspreker in de Bluetooth-koppelmodus te zetten.
  De luidspreker blijft ongeveer drie minuten in de koppelmodus. Wanneer de Bluetooth-led uitgaat, staat de luidspreker niet meer in de koppelmodus. 
   
 4. Voer de koppelingsprocedure op het Bluetooth-bronapparaat uit om de luidspreker te detecteren. 

 

Initialiseren, installeren en opnieuw koppelen.

 1. Initialiseren: houd de knop De knop Microfoon uit (Microfoon uit) ingedrukt tot de vier status-leds allemaal oranje zijn en knipperen.
   
 2. Installeer de luidspreker.
  Raadpleeg het volgende artikel (waarin de LF-S50G als voorbeeld wordt gebruikt):
  De LF-S50G installeren
 3. Houd de knop (Bluetooth)/PAIRING (Koppelen) ingedrukt om de luidspreker in de Bluetooth-koppelmodus te zetten.
  De luidspreker blijft ongeveer drie minuten in de koppelmodus. Wanneer de Bluetooth-led uitgaat, staat de luidspreker niet meer in de koppelmodus. 
   
 4. Volg de instructies op het scherm van het Bluetooth-apparaat om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.