Artikel-ID : 00158877 / Laatst gewijzigd : 20/03/2019

Geregistreerde informatie verwijderen van alle aan de draadloze luidspreker gekoppelde apparaten

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Het verwijderen van slechts één set koppelingsgegevens wordt niet ondersteund door de draadloze luidspreker. U moet alle koppelingsgegevens verwijderen door de speaker te initialiseren.

BELANGRIJK: Alle instellingen van de draadloze luidspreker worden dan teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Hiermee worden alle netwerkinstellingen en koppelingsgegevens verwijderd.

Hieronder ziet u hoe u koppelingsinformatie kunt verwijderen door de speaker naar de fabrieksinstellingen terug te zetten:

Modelnaam

Gebruiksaanwijzing

CAS-1
 1. Schakel de unit uit.
 2. Druk op de knop stand-by(on/standby (aan-uitknop) van de unit en houd deze langer dan tien seconden ingedrukt totdat het apparaat is uitgeschakeld en de lampjes boven de volumeregeling snel knipperen.
GTK-XB60
 1. Schakel de unit in.
 2. Houd de knop FUNCTION Volume_ PAIRING (Functie/koppelen) en de knop VOLUME - gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.
LF-S50G
 1. Schakel de unit in.
 2. Houd de knop microfoon uit(microfoon uit) ingedrukt totdat alle vier de statuslampjes oranje branden.
LSPX-S1
 1. Schakel de unit in.
 2. Houd de knop Volume- en de knop on/standby (aan-uitknop) tegelijkertijd ingedrukt gedurende minstens vijf seconden.
SRS-BTD70
 1. Schakel de unit in.
 2. Houd de knop VOLUME - en de knop INPUT/PAIRING (Ingang/koppelen) gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.
SRS-X1
 1. Schakel de unit in.
 2. Houd de knop vorige(vorige), de knop stand-by(aan-uitknop) /koppelenPAIRING (Koppelen) en de knop VOL + tegelijkertijd minstens vijf seconden ingedrukt.

SRS-X11

 1. Schakel de unit in
 2. Houd de aan-uitknop, de knop VOL - en de knop VOL + gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.

SRS-X7
SRS-X9
SRS-X77
SRS-X88
SRS-X99

 1. Schakel de unit in.
 2. Houd de knop VOL - en de knop ON/STANDBY gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.

SRS-HG1
SRS-XB2
SRS-XB3

 1. Schakel de unit in.
 2. Houd de aan-uitknop en de knop VOLUME - gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.

SRS-XB10
SRS-XB20
SRS-XB30
SRS-XB40
SRS-ZR5
SRS-ZR7

 1. Schakel de unit in.
 2. Houd de knop - (volume) en de knop vermogen(aan-uitknop) / koppelenPAIRING gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.

OPMERKING: Afhankelijk van het model kan de draadloze speaker na initialisatie in de stand-bymodus gaan.