Artikel-ID : 00154134 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Ik heb met NFC een eerste luidspreker gekoppeld in Music Center (SongPal) voor mijn opstelling voor draadloze audio, maar het lijkt erop dat ik de tweede niet kan koppelen

    Al naargelang uw mobiele apparaat, de instellingen en de netwerkomgeving, kan het voorkomen dat u uw tweede luidspreker niet via NFC met uw mobiele apparaat kunt koppelen in de Music Center (SongPal)-app.

    In dat geval dient u voor uw tweede luidspreker de handmatige Bluetooth-koppelingsprocedure uit te voeren.

    Voor meer informatie over het toevoegen van luidsprekers aan Music Center (SongPal) raadpleegt u dit artikel .