Artikel-ID : 00227232 / Laatst gewijzigd : 06/06/2022Afdrukken

De software-update voor mijn Bluetooth-hoofdtelefoon wordt niet voltooid

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als een van deze problemen zich voordoet, volgt u de instructies om door te gaan met de software-update.

  • De update stopt halverwege.
  • Op het scherm wordt het bericht 'Software transfer failed' (Software-overdracht mislukt) weergegeven tijdens het bijwerken en de update stopt.
  • De update stopt bij het scherm 'Please wait... Downloading software...' (Een ogenblik geduld... software downloaden...) of 'Please wait...Updating...' (Een ogenblik geduld... bezig met bijwerken...).

  Mogelijke redenen waarom de update stopt

  • Er zijn andere Bluetooth-apparaten verbonden met de smartphone (draagbaar apparaat, enz.).
  • De headset en het mobiele apparaat hebben een instabiele Bluetooth-verbinding.
  • De batterij van de headset of het mobiele apparaat is bijna leeg.
  • Radiogolven worden gestoord, bijvoorbeeld wanneer er een draadloze LAN-verbinding in de buurt is.
  • De automatische uitschakelfunctie is ingeschakeld en de hoofdtelefoon is langer dan vijf minuten niet gedragen (alleen WF-1000XM3).

  Het probleem oplossen

  1. Tik op Cancel (Annuleren) in de Sony | Headphones Connect-app om de update te annuleren.
  2. Schakel alle Bluetooth-apparaten uit die zijn verbonden met het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt.
  • OPMERKING: Als een ander Bluetooth-apparaat dat is geregistreerd bij de Sony | Headphones Connect-app, of een apparaat dat compatibel is met Bluetooth Low Energy (zoals een draagbaar apparaat of een smartwatch), is verbonden met uw apparaat, kan het gebeuren dat bijwerken niet mogelijk is. 
  1. Zet het mobiele apparaat uit. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
  2. Sluit de Sony | Headphones Connect-app.
  3. Laad uw hoofdtelefoon en het mobiele apparaat op.
  4. Start de Sony | Headphones Connect-app op het mobiele apparaat.
  5. Maak een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele apparaat en de hoofdtelefoon via de Sony | Headphones Connect-app.
  • OPMERKING: Controleer de Bluetooth-verbinding door muziek van uw mobiele apparaat af te spelen met de linker- en rechterunit van uw hoofdtelefoon.
  1. Controleer of de automatische uitschakelfunctie is ingeschakeld. (WF-1000XM3).
  • OPMERKING: De automatische uitschakelfunctie is standaard ingeschakeld. De hoofdtelefoon wordt automatisch uitgeschakeld als deze ongeveer vijf minuten niet is gedragen. Gebruik de Sony | Headphones Connect-app om de instellingen voor automatisch uitschakelen te wijzigen. Werk de hoofdtelefoon opnieuw bij nadat u de automatische uitschakelfunctie hebt uitgeschakeld.
  1. Voer de update opnieuw uit met de Headphones Connect-app.

  De update opnieuw uitvoeren

  Controleer eerst de volgende voorwaarden en voer vervolgens de update uit met de Sony | Headphones Connect-app.

  • Schakel alle andere apps op het mobiele apparaat uit of sluit deze.
  • Houd de hoofdtelefoon zo dicht mogelijk bij het mobiele apparaat.
  • Houd andere apparaten die radiogolven uitzenden, waaronder Bluetooth- en Wi-Fi-apparaten, uit de buurt van de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat.
  • Als u een iOS-apparaat (iPhone, iPad, enz.) gebruikt, schakelt u Google Assistent uit.