Artikel-ID : 00277322 / Laatst gewijzigd : 06/12/2022Afdrukken

LinkBuds (WF-L900) laden niet op

  Volg deze stappen als uw oordopjes niet worden opgeladen:

  1. Leg de oplaadcase op een plaats met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C (59 °F en 95 °F) en probeer opnieuw op te laden.
   Het probleem is opgelost
   Het probleem kan zijn veroorzaakt door een te hoge of te lage omgevingstemperatuur.
   Het probleem is niet opgelost
   Ga naar stap 2.
  2. Sluit de oplaadcase met de meegeleverde USB Type-C-kabel aan op een USB-netadapter of computer. Probeer de oordopjes volledig op te laden.
   De oordopjes worden nu normaal opgeladen
   Gebruik de USB Type C-kabel die bij het product is meegeleverd. Opladen is misschien niet mogelijk met een in de handel verkrijgbare kabel of USB-hub.
   De oordopjes worden niet opgeladen
   Koppel de USB Type-C-kabel los van de oplaadcase en ga naar stap 3.
  3. Reinig de oplaadpoort van de oordopjes, plaats de oordopjes in de oplaadcase en controleer het lampje van de oplaadcase.
   Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie over het reinigen van de oordopjes De oordopjes reinigen en onderhouden.
   Het lampje licht ongeveer 3 seconden groen op

   De oordopjes zijn volledig opgeladen. Zet de oordopjes aan, verbind deze met een ander apparaat via Bluetooth (bijvoorbeeld uw smartphone) en controleer of u het geluid van het aangesloten apparaat hoort. Als u geen geluid hoort, raadpleegt u Ik hoor geen geluid van een of beide oordopjes tijdens het afspelen van muziek of tijdens telefoongesprekken.
   Het lampje licht ongeveer 3 seconden oranje op

   De batterij is bijna leeg. Laad de oordopjes ongeveer 30 minuten op met de meegeleverde USB Type-C-kabel en ga naar stap 4.
   Het lampje knippert twee keer oranje

   Door een abnormale temperatuur of een ander probleem konden de oordopjes niet worden opgeladen. Ga naar stap 5.
   Het lampje licht niet op

   Ga naar stap 6.
  4. Als het opladen is voltooid, sluit u de oordopjes via Bluetooth aan op het apparaat en controleert u of de oordopjes normaal kunnen worden gebruikt.
   De oordopjes kunnen normaal worden gebruikt
   De oplaadpoort van de oplaadcase was mogelijk vuil.
   Opmerking: Regelmatig reinigen wordt aanbevolen om problemen met het opladen te voorkomen.
   De oordopjes kunnen normaal worden gebruikt
   Ga naar stap 9.
  5. Plaats de oordopjes in de oplaadcase, sluit de oplaadcase aan met de meegeleverde USB Type-C-kabel en controleer vervolgens het lampje van de oplaadcase opnieuw.
   Het lampje brandt oranje wanneer het opladen begint

   De oordopjes worden opgeladen. Wacht tot de oordopjes volledig zijn opgeladen.
   Het lampje knippert twee keer oranje

   Een abnormale temperatuur of een ander probleem heeft het opladen voorkomen. Ga naar stap 9.
   Het lampje knippert drie keer oranje

   Door een abnormale temperatuur of een ander probleem konden de oordopjes niet worden opgeladen. Ga naar stap 9.
   De lampjes lichten niet op

   Ga naar stap 6.
  6. Probeer de volgende stappen en controleer of u de oordopjes kunt opladen.
   1. Zorg ervoor dat de vormondersteuningen goed op de oordopjes zijn bevestigd.
    Opmerking: Als de vormondersteuningen niet goed zijn bevestigd, kunnen de oplaadcase en de oordopjes niet geen contact maken en kan het opladen mislukken. Lijn het uitstekende deel van de oordopjes uit met de uitsparing op de vormondersteuning (A). Zorg ervoor dat de vormondersteuning volledig is bevestigd.
    afbeelding van het bevestigen van de vormondersteuning
   2. Plaats de oordopjes in de oplaadcase en begin met opladen.
    Opmerking: Zorg ervoor dat de linker- en rechterzijde van de headset op de juiste zijde zijn geplaatst.
   3. Haal de oordopjes uit de oplaadcase en controleer of het lampje ongeveer 3 seconden oranje brandt.
   De oordopjes worden nu normaal opgeladen
   Het probleem kan zijn veroorzaakt door de manier waarop de vormondersteuningen waren bevestigd of in de oplaadcase waren geplaatst.
   De oordopjes worden niet opgeladen
   Ga naar stap 7.
  7. Controleer of u een ander apparaat kunt opladen met dezelfde netadapter of USB-poort.
   Gebruik dezelfde netadapter of USB-poort op de computer om een ander mobiel apparaat of product op te laden.
   Het mobiele apparaat of product kan worden opgeladen
   Ga naar stap 8.
   Het mobiele apparaat of product kan niet worden opgeladen
   De netadapter of USB-poort werkt mogelijk niet. Neem contact op met de fabrikant.
  8. Reinig de oplaadpoort van de oplaadcase en controleer of u de oordopjes kunt opladen.

   Als er stof of vuil in of rond de oplaadpoort zit, worden de oordopjes mogelijk niet normaal opgeladen. Verwijder stof of vuil met een zachte, droge doek voordat u het apparaat oplaadt.

   De oordopjes worden nu normaal opgeladen
   De oplaadpoort van de oplaadcase was mogelijk vuil.
   Opmerking: Regelmatig reinigen wordt aanbevolen om problemen met het opladen te voorkomen.
   De oordopjes worden niet opgeladen
   De oordopjes werken niet goed en er is mogelijk onderhoud nodig. Ga verder met de volgende stap (9).
  9. Reset de koptelefoon.

   Ga naar de Help Guide (Helpgids) of bekijk de video over De LinkBuds resetten:

   Het probleem is opgelost
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
   Het probleem is niet opgelost
   Ga verder met de volgende stap voor probleemoplossing (10).
  10. Initialiseer de koptelefoon.
   Opmerking: Als u de oordopjes initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de oordopjes hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.

   Ga naar de Help Guide (Helpgids) of bekijk de video over De LinkBuds initialiseren:

   Het probleem is opgelost
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
   Het probleem is niet opgelost
   De oordopjes werken niet goed en er is mogelijk onderhoud nodig.