Artikel-ID : 00277314 / Laatst gewijzigd : 26/04/2022Afdrukken

LinkBuds (WF-L900): Ik hoor geen geluid uit een of beide oordopjes tijdens het afspelen van muziek of tijdens telefoongesprekken

  Volg de stappen in dit artikel als u geen geluid uit uw LinkBuds hoort.

  1. Selecteer het probleem dat u ondervindt:
   Ik hoor geen geluid tijdens het afspelen van muziek.

   Ga naar stap 2.
   Ik kan de stem van de ander niet horen tijdens een telefoongesprek.

   Raadpleeg Geen geluid tijdens telefoongesprekken. Ik kan de stem van de ander niet horen/ze kunnen mij niet horen.
  2. Onderbreek de muziek, wacht ongeveer 10 seconden en speel de muziek opnieuw af.
   Ik hoor geluid uit de oordopjes.
   De Bluetooth-verbinding is mogelijk tijdelijk instabiel geweest.
   Ik hoor geen geluid uit de oordopjes.
   Ga verder met de volgende stap voor probleemoplossing (3).
  3. Zet uw oordopjes uit en weer aan:
   Plaats de oordopjes in de oplaadcase, sluit het deksel, wacht een paar seconden en schakel de oordopjes vervolgens weer in.
   Ik hoor geluid uit de oordopjes.
   Het probleem werd veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
   Ik hoor geen geluid uit de oordopjes.
   Ga verder met de volgende stap voor probleemoplossing (4).
  4. Selecteer het probleem dat u ondervindt:
   Ik hoor geluid uit slechts één oordopje.

   Ga naar stap 5.
   Ik hoor geen geluid uit beide oordopjes.

   Ga naar stap 7.
  5. Controleer of Google Assistent of Amazon Alexa is ingesteld op de oordopjes.
   De Google Assistent of Amazon Alexa is ingesteld op de oordopjes.
   Ga naar stap 6.
   Deze functies zijn niet ingesteld op de oordopjes of ik weet niet of deze functies zijn ingesteld.
   Ga naar stap 7.
  6. Controleer de tikbedieningsfunctie of de Voice assistant-functie afhankelijk van de manier waarop u de oordopjes gebruikt:

   Als u de functies Google Assistent of Amazon Alexa op de oordopjes gebruikt, kunt u alleen het oordopje gebruiken waaraan de functie Google Assistent of Amazon Alexa is toegewezen. Als u het andere oordopje alleen wilt gebruiken, wijs dan in de Sony | Headphones Connect-app Google Assistent of Amazon Alexa toe aan het oordopje dat u wilt gebruiken: L (links) of R (rechts).
   Opmerking: Wanneer de functie Service Link actief is in de Sony | Headphones Connect-app kan alleen de rechterkant worden gebruikt.

   • Als u een van de twee oordopjes wilt gebruiken: Stel de tikbedieningsfunctie van het gewenste oordopje in op Google Assistent of Amazon Alexa:
    1. Open de Sony | Headphones Connect-app.
    2. Selecteer (Settings (Instellingen)) op het tabblad System (Systeem) aan de rechterkant van het menu Change the tap operation function (Tikbedieningsfunctie wijzigen).
    3. Selecteer het oordopje dat u alleen wilt gebruiken, L (Links) of R (Rechts), en stel de functie in op Google Assistent of Amazon Alexa.
   • Als u beide oordopjes afzonderlijk wilt gebruiken: Stel het menu tap operation function (Tikbedieningsfunctie) in op een andere functie dan Voice Assist Function (Voice assistant-functie), Google Assistent of Amazon Alexa:
    1. Open de Sony | Headphones Connect-app.
    2. Selecteer (Settings (Instellingen)) op het tabblad System (Systeem) aan de rechterkant van het menu Change the tap operation function (Tikbedieningsfunctie wijzigen).
    3. Selecteer een andere tap operation function (Tikbedieningsfunctie) dan Voice Assist Function (Voice assistant-functie), Google Assistent of Amazon Alexa.
   Nadat ik de instellingen heb gewijzigd, hoor ik geluid uit de oordopjes.
   De instellingen van de oordopjes waren de oorzaak van het probleem.
   Ik hoor nog steeds geen geluid uit de oordopjes.
   Ga naar stap 7.
  7. Probeer de volgende stappen en controleer of u geluid uit de oordopjes hoort:
   1. Laad de oordopjes op.
    Opmerking: Gebruik de USB Type-C-kabel die bij het product is meegeleverd. Opladen is misschien niet mogelijk met een in de handel verkrijgbare kabel.
   2. Start het afspeelapparaat opnieuw op.
    Aangezien het afspeelapparaat mogelijk tijdelijk niet goed functioneert, schakelt u het apparaat uit en weer in.
   3. Verwijder de Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat.
    Raadpleeg De Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van de Bluetooth-apparaatgegevens.
   4. Voer de koppeling opnieuw uit.
    Raadpleeg het voor u relevante artikel:
   Ik hoor geluid uit de oordopjes.
   Er lijkt een probleem te zijn geweest bij het verbinden met het afspeelapparaat, zoals de Bluetooth-koppeling die wordt verbroken.
   Ik hoor geen geluid uit de oordopjes.
   Ga verder met de volgende stap voor probleemoplossing (8).
  8. Als u een computer aansluit op de oordopjes, controleert u de instellingen op de computer:
   1. Klik aan de rechterkant van het computerscherm met de rechtermuisknop op het pictogram Speaker.
   2. Selecteer Open Sound settings (Geluidsinstellingen openen) en selecteer vervolgens Sound Control Panel (Geluidscontrolepaneel).
   3. Selecteer het tabblad Playback (Afspelen) om de apparaatlijst weer te geven.
   4. Selecteer de aangesloten oordopjes en klik op Set Default (Standaard instellen).
   5. Selecteer OK om het instellingenscherm te sluiten.
   Het probleem is opgelost
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de computerinstellingen.
   Het probleem is niet opgelost
   De oordopjes werken niet goed en er is mogelijk onderhoud nodig. Ga verder met de volgende stap (9).
  9. Reset de koptelefoon.

   Ga naar de Help Guide (Helpgids) of bekijk de video over De LinkBuds resetten:

   Het probleem is opgelost
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
   Het probleem is niet opgelost
   Ga verder met de volgende stap voor probleemoplossing (10).
  10. Initialiseer de koptelefoon.
   Opmerking: Als u de oordopjes initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de oordopjes hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.

   Ga naar de Help Guide (Helpgids) of bekijk de video over De LinkBuds initialiseren:

  Bekijk onze Facebook®-pagina