Artikel-ID : 00226967 / Laatst gewijzigd : 30/08/2021

De eerste configuratie van de Music Center-app mislukt.

  Voer de volgende stappen uit als de eerste configuratie van de Music Center-app voor uw SoundBar mislukt.

  1. Controleer of uw draadloze netwerk een actieve internetverbinding heeft.
   • Controleer of andere apparaten een internetverbinding hebben.
     
  2. Controleer of uw Soundbar en mobiel apparaat zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.
  3. Stop de Music Center-app geforceerd en start uw mobiele apparaat opnieuw op.
  4. Voer de eerste configuratie van de Music Center-app opnieuw uit.
  5. Haal de stekker van de router uit het stopcontact en steek de stekker weer in het stopcontact.
  6. Doe een power-reset van de Soundbar:
   1. Schakel de Soundbar uit.
   2. Haal het netsnoer uit het stopcontact en wacht één minuut.
   3. Steek de stekker weer in het stopcontact.
   4. Schakel de Soundbar aan.