Artikel-ID : 00236101 / Laatst gewijzigd : 08/01/2020Afdrukken

Het bronscherm wordt niet geopend in de Music Center-app (SongPal).

    Controleer of er een goede Bluetooth®-verbinding met het aangesloten apparaat tot stand is gebracht. Als u nog steeds geen toegang hebt tot het bronscherm van de Music Center-app (SongPal™), sluit u de app en opent u deze weer.

    OPMERKING: De naam van de toepassing is in mei 2017 gewijzigd van SongPal in Music Center-app.