Artikel-ID : 00238606 / Laatst gewijzigd : 22/01/2020Afdrukken

De bron die in de Music Center-app wordt geselecteerd, is anders dan de bron die wordt weergegeven op de autoradio.

    Als de bron van de Music Center-app anders is dan de bron die wordt weergegeven op de autoradio, ontkoppelt u de app en de autoradio en verbindt u ze opnieuw.