Artikel-ID : 00230206 / Laatst gewijzigd : 05/08/2019Afdrukken

De datum wordt onbedoeld gewijzigd in een onjuiste datum. Auto Clock ADJ (Klok automatisch aanpassen) werkt niet.

  De volgende verschijnselen treden op omdat de GPS-datuminformatie niet correct kan worden gelezen vanwege de GPS Week Number Rollover(*), die plaatsvond op 6 april 2019 (GMT).
  (*)Het weeknummer in de datum die wordt verzonden door de GPS-satelliet wordt elke 1024 weken op 0 ingesteld.

  • De datum wordt onbedoeld gewijzigd in een onjuiste datum.
  • Auto Clock ADJ (Klok automatisch aanpassen) werkt niet.
  • De GPS-plaatsingsdatum wordt onjuist weergegeven.

  Dit probleem vermijden: Stel de instelling Auto Clock ADJ (Klok automatisch aanpassen) in op Off (Uit) en reset de datum voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

  OPMERKING:

  • Er zijn geen problemen met de GPS-plaatsingsresultaten of de functie Auto Area ADJ (Gebied automatisch aanpassen).
  • Voor foto's kan dit worden opgelost met de functie Changing the date of all your photos at once (De datum van al uw foto's tegelijk wijzigen) in PlayMemories Home, maar helaas kan dit niet worden opgelost voor video's.