Artikel-ID : 00294097 / Laatst gewijzigd : 11/09/2023Afdrukken

Kan de settopbox (tv-box of kabel-/satellietbox) niet bedienen met de afstandsbediening van de tv

  BELANGRIJK:


  Algemene zaken die u moet weten over het gebruik van de afstandsbediening van de tv om uw tv-box te bedienen

  1. U kunt de instelling tv-box of de instelling kabel-/satellietbox gebruiken om de settopbox te bedienen met de afstandsbediening van de tv.
  2. U kunt de settopbox echter niet in- of uitschakelen met de aan-uitknop op de afstandsbediening van de tv.
  3. U kunt de TV-knop gebruiken om de settopbox in of uit te schakelen:
   • Selecteer de settopbox (STB) met de knop INPUT op de afstandsbediening.
   • Druk op de knop TV op de afstandsbediening en selecteer vervolgens Power (Aan/uit).
  4. Richt de afstandsbediening van de tv altijd op de kabel-/satellietbox.
  5. Afhankelijk van de externe apparaten reageren sommige knoppen mogelijk niet. Er zijn ook een aantal settopboxen die niet reageren op de instelling tv-box of instelling kabel-/satellietbox.
  6. Houd de knoppen op de afstandsbediening niet ingedrukt. Sommige functies van de instelling tv-box of instelling kabel-/satellietbox ondersteunen het lang indrukken of ingedrukt houden van knoppen, zoals de knoppen CH+/-, niet. Als dit het geval is, drukt u herhaaldelijk op deze knoppen.
  7. De knop Opnemen (STB) op het scherm werkt niet bij decoders zonder opnamefunctie.

  Controleer het volgende als u uw tv-box niet met de afstandsbediening kunt bedienen

  1. Controleer of de aangesloten settopbox de functie instelling tv-box of instelling kabel-/satellietbox ondersteunt.

   Opmerking: Neem contact op met de leverancier van de tv-box om te controleren of deze compatibel is met de functie instelling tv-box of instelling kabel-/satellietbox .

  2. Instellen van instelling tv-box of instelling kabel-/satellietbox.
  3. Koppel de afstandsbediening van de tv via Bluetooth met de tv.

   Open het scherm Instellingen. Toegang tot de Instellingen


  4. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   1. Selecteer Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) → Zet Bluetooth op ON (Aan). (Android 8.0)
   2. Kies Remotes & Accessories (Afstandsbediening en accessoires) → Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) → Zet Bluetooth op ON (Aan). (Android 9)
   3. Kies Remotes & Accessories (Afstandsbediening en accessoires) → Zet Bluetooth op ON (Aan). (Android™ 10)

  Controleren of de afstandsbediening is aangesloten

  • Voor Google TV-modellen: Controleer Remotes & Accessories (Afstandsbedieningen en accessoires) — Afstandsbediening
   • Als beide aangesloten afstandsbedieningen: SONY TV VRC 001 onder Verbinden via Bluetooth en Current software version (Huidige softwareversie): XX.XX.XX.XXX onder Software-update worden weergegeven in Afstandsbediening, is de afstandsbediening van de tv al via Bluetooth met de tv verbonden.
  • Voor Android TV-modellen: Als zowel SONY TV VRC 001 als Verbonden worden weergegeven in de Bluetooth-instellingen, is de afstandsbediening van de tv al via Bluetooth met de tv verbonden.

  Wat moet ik doen als de Bluetooth-afstandsbediening niet is aangesloten?

  • Voor Google TV-modellen: Als wat wordt weergegeven onder Verbinden via Bluetooth en Software-update niet wordt weergegeven zoals eerder vermeld, is de afstandsbediening van de tv niet gekoppeld/verbonden met de tv.
   Selecteer Verbinden via Bluetooth en volg de instructies.
  • Voor Android TV-modellen: Als alleen SONY TV VRC 001 wordt weergegeven, Verbonden niet wordt weergegeven en de afstandsbediening van de tv is gekoppeld maar niet is aangesloten op de tv, controleert u het volgende:
  1. Controleer de Bluetooth-verbinding opnieuw.
  2. Reset de tv.
  3. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening en plaats ze opnieuw.
  4. Als de afstandsbediening wordt losgekoppeld, kan deze stabieler worden als de software is bijgewerkt. Controleer of er een software-update is voor de afstandsbediening.

   Opmerkingen:

   1. Open het scherm Instellingen. Toegang tot de Instellingen ​​​​
   2. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
    • Kies Remotes & Accessories (Afstandsbediening en accessoires) → Remote control (Afstandsbediening) → Software update (Software-update). (Android 9 of nieuwer)
    • Selecteer Remote control (Afstandsbediening) → Software update (Software-update). (Android 8.0)
   • Als het bericht Wilt u uw afstandsbediening nu bijwerken? wordt weergegeven, kunt u de software van de afstandsbediening bijwerken. Volg de instructies op het scherm en bedien de afstandsbediening.
   • De batterijen kunnen bijna leeg zijn als de software-update van de afstandsbediening wordt uitgevoerd, maar elke keer mislukt. Vervang de batterijen en probeer de software van de afstandsbediening opnieuw bij te werken.
   • Als het bericht Please use a Voice Remote Control to select this item (Gebruik een spraakgestuurde afstandsbediening om dit item te selecteren) wordt weergegeven, is de Bluetooth-functie mogelijk tijdelijk vastgelopen. Verwijder de batterijen en plaats ze terug of reset de tv en probeer vervolgens de software van de afstandsbediening opnieuw bij te werken.
   • Als het bericht Uw software is bijgewerkt wordt weergegeven, hoeft u de software niet bij te werken.
  5. Als SONY TV VRC 001 niet wordt weergegeven, koppelt u de afstandsbediening van de tv als volgt aan de tv.

   Opmerking: Sla deze stap over bij Google TV-modellen.

   1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
   2. Kies Instellingen.
   3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
    • Kies Remotes & Accessories (Afstandsbediening en accessoires) → Remote control (Afstandsbediening) → Connect via Bluetooth (Verbinden via Bluetooth). (Android 9)
    • Selecteer Remote control (Afstandsbediening) → Connect via Bluetooth (Verbinden via Bluetooth). (Android 8.0)
   4. Volg de instructies op het scherm.