Artikel-ID : 00235718 / Laatst gewijzigd : 08/01/2020

Zelfs als de Walkman-speler volledig is opgeladen, is de levensduur van de batterij kort (de batterij loopt snel leeg).

  Waarom loopt mijn Walkman-batterij zo snel leeg?

  Het verbruik van de Walkman-batterij is afhankelijk van een aantal factoren:

  1. Stand-bymodus: De batterij loopt sneller leeg als de speler langere tijd in de stand-bymodus staat, aangezien ook de stand-bymodus een beperkte hoeveelheid energie verbruikt. 
  2. Toepassingen: Als u meerdere toepassingen uitvoert, neemt het batterijverbruik ook toe en wordt de gebruiksduur korter. 
  3. Gebruiksomstandigheden: Bepaalde instellingen (helderheid van het scherm) of temperaturen (koude omgevingen verkorten de levensduur van de batterij) beïnvloeden bijvoorbeeld het batterijverbruik. 
    

  Tips om het batterijverbruik voor uw Walkman te verminderen

  U kunt het batterijverbruik verminderen door de manier waarop u de speler gebruikt te wijzigen. Probeer de volgende suggesties om de levensduur van batterijen te verlengen:

   InhoudInstelmethode
  1Zet de speler handmatig uit als u deze niet gebruikt
  1. Zorg dat het scherm ingeschakeld is en houd de  (Aan-uitknop) twee seconden ingedrukt.
  2. Selecteer Power off (Uitschakelen).
  2Stel een kortere tijd in bij Sleep (Slaapstand) voor het scherm
  1. Veeg omhoog in het scherm Home (Startscherm) en selecteer vervolgens Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Display (Scherm) - Sleep (Slaapstand).
  3. Stel een kortere tijdsduur in.
  3Schakel alle geluidsaanpassingen uit
  1. Selecteer Sound adjustments (Geluidsaanpassingen).
  2. Zet  de functie Direct Source (Directe bron) in op On (Aan).
  4Schakel de service voor Location (Locatie) uit wanneer u deze niet gebruikt
  1. Veeg omhoog in het scherm Home (Startscherm) en selecteer vervolgens Settings (Instellingen)
  2. Selecteer Security & Location (Beveiliging en locatie) - Location (Locatie) in de categorie Privacy.
  3. Stel  Use location (Locatie gebruiken) in op Off (Uit).
  5Schakel Wi-Fi uit wanneer u deze functie niet gebruikt
  1. Veeg omhoog in het scherm Home (Startscherm) en selecteer vervolgens Settings (Instellingen)
  2. Selecteer Network & internet (Netwerk en internet).
  3. Zet  Wi-Fi Off (Uit).
  6Schakel apps uit wanneer u deze niet gebruikt
  1. Ontgrendel het scherm en tik op (overzicht) in denavigatiebalk onder aan het scherm.
  2. Veeg de apps die u momenteel niet gebruikt naar boven of schakel alle actieve apps uit door naar rechts te vegen in het scherm en CLEAR ALL (Alles wissen) te selecteren.
  7Schakel Bluetooth uit wanneer u deze functie niet gebruikt
  1. Veeg omhoog in het scherm Home (Startscherm) en selecteer vervolgens Settings (Instellingen)
  2. Selecteer Connected devices (Verbonden apparaten) - Connection preferences (Verbindingsvoorkeuren) - Bluetooth.
  3. Schakel  Bluetooth  Off (Uit).
  8Schakel NFC uit wanneer u deze functie niet gebruikt
  1. Veeg omhoog in het scherm Home (Startscherm) en selecteer vervolgens Settings (Instellingen)
  2. Selecteer Connected devices (Verbonden apparaten) - Connection preferences (Verbindingsvoorkeuren).
  3. Schakel  NFC Off (Uit).
  9Verlaag de helderheid van het scherm
  1. Veeg omhoog in het scherm Home (Startscherm) en selecteer vervolgens Settings (Instellingen)
  2. Selecteer Display - Brightness level (Helderheidsniveau).
  3. Verplaats het schuifregelaarpictogram naar een lagere instelling voor helderheid.