Artikel-ID : 00238771 / Laatst gewijzigd : 22/01/2020

Bij het afspelen van muziek met een andere app dan de Muziekspeler, hoort u overlappende geluiden.

    Afhankelijk van de andere muziek-app die u gebruikt (anders dan de Muziekspeler), kan de knop (afspelen/onderbreken) op het apparaat overeenkomen met beide opties. 

    Dat betekent dat de muziek kan overlappen, aangezien de Muziekspeler en de andere app beide starten wanneer u op de knop (afspelen/onderbreken) drukt. 

    Om muziek af te spelen op een andere app dan de Muziekspeler:

    1. Druk op de knop (Afspelen/onderbreken) op de Walkman en zet de muziek die overlapt op pauze.
    2. Speel de muziek af op de actieve afspeel-app af, of onderbreek deze, via het app-scherm.