Artikel-ID : 00237416 / Laatst gewijzigd : 21/10/2021Afdrukken

Mobiele apps crashen, blijven hangen of zijn langzaam

   

   BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

   Disclaimer: Apps die niet zijn gedownload uit de Google Play store zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw apparaat. Als de stappen in dit artikel het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de ontwikkelaar van de app voor meer informatie.

   Wat te doen als een mobiele app niet meer goed werkt

   Mobiele apps kunnen zich om verschillende redenen afwijkend gedragen (bijvoorbeeld een slechte internetverbinding, onvoldoende opslagruimte of softwarefouten). Een app kan vastlopen, crashen of erg langzaam reageren. Gelukkig kunt u deze problemen meestal oplossen door een paar eenvoudige stappen te volgen. Probeer de stappen één voor één en controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

   Opmerking: De volgende stappen kunnen per Android-versie verschillen. Als u de Android-versie van uw smartphone wilt controleren, zoekt en tikt u op Settings (Instellingen) → About phone (Over de telefoon) → Android version (Android-versie). Als About phone (Over de telefoon) niet wordt weergegeven onder Settings (Instellingen), tikt u op System (Systeem).

   Stop de app geforceerd en start de app opnieuw

   Een app geforceerd stoppen


   Werk de app op uw telefoon bij

   Als u dit nog niet hebt gedaan, werkt u de app bij naar de nieuwste versie met behulp van de Google Play Store. Controleer bovendien of uw Xperia-telefoon op de nieuwste software draait.

   Opmerking:  Niet alle apps kunnen worden bijgewerkt op Google Play.


   Wis de app-cache of app-gegevens

   Wis de cache zodat de app tijdelijke bestanden uit het geheugen kan verwijderen die mogelijk het probleem veroorzaken. U verliest geen persoonlijke gegevens bij het wissen van de cache.

   U kunt ook een stap verder gaan en alle app-gegevens wissen die de app heeft opgeslagen sinds u deze gebruikt. Alle persoonlijke gegevens die door de app worden opgeslagen, zoals aanmeldingsgegevens en instellingen, worden gewist.

    De cache van een applicatie wissen

    Applicatiegegevens wissen 

   Tip: Wist u dat de camera op uw telefoon ook een app is? Als de Camera-app (deze heet Photography Pro in nieuwere modellen) niet start, probeer dan de cache te wissen. Als dit niet helpt, wist u de opslag/gegevens.


   De app resetten

   Verwijder alle updates voor de app om de app opnieuw in te stellen. Alle persoonlijke gegevens die de app heeft opgeslagen, zoals aanmeldingsgegevens en instellingen, worden verwijderd. Update de app indien mogelijk opnieuw op Google Play. U kunt ook proberen de app te verwijderen en opnieuw te installeren.

   Opmerking: U kunt sommige vooraf geïnstalleerde apps niet verwijderen.

    Updates voor een app verwijderen 


   Verwijder de app en installeer deze opnieuw

    Een applicatie verwijderen vanuit het applicatiescherm


   Controleer de STAMINA-modus

   Als het apparaat de STAMINA-modus ondersteunt en deze is geactiveerd, schakel deze modus dan uit en start uw apparaat opnieuw op. Verschillende functies zijn beperkt of uitgeschakeld in de STAMINA-modus om het batterijverbruik te verminderen (afhankelijk van het huidige batterijniveau van uw telefoon). Dit zijn onder andere renderingprestaties, schermhelderheid, beeldverbetering en GPS wanneer het scherm is uitgeschakeld. De synchronisatie van gegevens van apps op de achtergrond of streaming kan voor sommige applicaties zijn uitgeschakeld.

    De STAMINA-modus uitschakelen


   Controleer de vliegtuigmodus

   Als voor de app een internetverbinding is vereist, controleer dan of uw apparaat een actieve internetverbinding heeft (Wi-Fi of mobiel netwerk) en of de Airplane mode (Vliegtuigmodus) is uitgeschakeld.

   vliegtuigmodus uitschakelen


   Start uw telefoon opnieuw op

    Uw apparaat opnieuw opstarten 


   De fabrieksinstellingen herstellen

   Als u de fabrieksinstellingen van uw smartphone herstelt, wordt alle op uw telefoon opgeslagen aangepaste/persoonlijke inhoud verwijderd. Omdat het een volledige reset van uw apparaat is, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens maken.

    Een back-up van uw gegevens maken met een computer

    Een back-up maken en synchroniseren van app-gegevens, telefooninstellingen en gespreksgeschiedenis 

    De fabrieksinstellingen herstellen


   Video-zelfstudies