Artikel-ID : 00237456 / Laatst gewijzigd : 27/01/2020

Het apparaat wordt niet gedetecteerd door de computer wanneer het is aangesloten met een USB-kabel

  Opmerking

  Als het apparaat wordt blootgesteld aan water, zorg er dan voor dat de USB-poort volledig droog is voordat u een USB-kabel aansluit.

  Tip

  De volgende stappen kunnen per Android-versie verschillen. Als u wilt weten welke Android-versie uw apparaat heeft, zoekt en tikt u op Settings (Instellingen) > About phone (Over de telefoon) > Android version (Android-versie). Als About phone (Over de telefoon) niet wordt weergegeven onder Settings (Instellingen), tikt u op System (Systeem).

  • Zorg ervoor dat het scherm van het apparaat is ontgrendeld en dat het apparaat is ingesteld op het overbrengen van gegevens.

  Uw apparaat instellen voor gegevensoverdracht (Android 10/Android 9)

  Uw apparaat instellen op gegevensoverdracht (Android 8)

  • Zorg ervoor dat u een originele USB-kabel van Sony gebruikt die speciaal is bedoeld voor uw apparaat en dat deze goed is aangesloten op het apparaat en de computer.
  • Probeer een andere USB-poort op uw computer te gebruiken en controleer of het apparaat rechtstreeks op die USB-poort is aangesloten. Gebruik geen USB-hub of een USB-verlengkabel.
  • Gebruik een andere USB-kabel om te controleren of de kabel niet beschadigd is.
  • Als u een Mac gebruikt, zorg er dan voor dat Xperia Companion voor Mac OS op uw computer is geïnstalleerd. Mac-computers bieden geen ondersteuning voor MTP. Dit is een extensie die nodig is voor bestandsoverdracht tussen een computer en een Android-apparaat.
  • Koppel het apparaat los van de computer en wis de gegevens in de systeem-app Media Storage (Mediaopslag) op uw apparaat. Start het apparaat opnieuw op en sluit het aan op de computer.

  Applicatiegegevens voor mediaopslag (Android 10) wissen

  Applicatiegegevens voor mediaopslag (Android 9) wissen

  Applicatiegegevens voor mediaopslag (Android 8) wissen

  • Als het apparaat een geheugenkaart heeft, schakelt u het apparaat uit, verwijdert u de geheugenkaart en plaatst u deze opnieuw. Start de computer opnieuw op. Schakel het apparaat in en sluit het met de USB-kabel opnieuw aan op de computer.
  • Start het apparaat en de computer opnieuw.
  • Probeer een andere computer te gebruiken.
  • Als u Windows N of Windows KN gebruikt, moet u het Media Feature Pack downloaden om bestandsoverdracht mogelijk te maken. Deze versies van Windows bieden geen ondersteuning voor MTP-bestandsoverdracht.
  • Update uw apparaat voor optimale prestaties en de nieuwste verbeteringen.