Artikel-ID : 00237456 / Laatst gewijzigd : 04/12/2020Afdrukken

Het apparaat wordt niet gedetecteerd door de computer wanneer het is aangesloten met een USB-kabel

  Opmerking

  Als het apparaat wordt blootgesteld aan water, zorg er dan voor dat de USB-poort volledig droog is voordat u een USB-kabel aansluit.

  Tip

  De volgende stappen kunnen per Android-versie verschillen. Als u wilt weten welke Android-versie uw apparaat heeft, zoekt en tikt u op Settings (Instellingen) > About phone (Over de telefoon) > Android version (Android-versie). Als About phone (Over de telefoon) niet wordt weergegeven onder Settings (Instellingen), tikt u op System (Systeem).

  • Zorg ervoor dat het scherm van het apparaat is ontgrendeld en dat het apparaat is ingesteld op het overbrengen van gegevens.

   Uw apparaat instellen voor gegevensoverdracht (Android 11/Android 10/Android 9) 

   Uw apparaat instellen voor gegevensoverdracht (Android 8) 

  • Zorg ervoor dat u een originele USB-kabel van Sony gebruikt die speciaal is bedoeld voor uw apparaat en dat deze goed is aangesloten op het apparaat en de computer.
  • Probeer een andere USB-poort op uw computer te gebruiken en controleer of het apparaat rechtstreeks op die USB-poort is aangesloten. Gebruik geen USB-hub of een USB-verlengkabel.
  • Gebruik een andere USB-kabel om te controleren of de kabel niet beschadigd is.
  • Als u een Mac gebruikt, zorg er dan voor dat Xperia Companion voor Mac OS op uw computer is geïnstalleerd. Mac-computers bieden geen ondersteuning voor MTP. Dit is een extensie die nodig is voor bestandsoverdracht tussen een computer en een Android-apparaat.
  • Koppel het apparaat los van de computer en wis de gegevens in de systeem-app Media Storage (Mediaopslag) op uw apparaat. Start het apparaat opnieuw op en sluit het aan op de computer.

   Applicatiegegevens voor mediaopslag (Android 11/Android 10) wissen 

  Applicatiegegevens voor mediaopslag (Android 9) wissen 

   Applicatiegegevens voor mediaopslag (Android 8) wissen 

  • Als het apparaat een geheugenkaart heeft, schakelt u het apparaat uit, verwijdert u de geheugenkaart en plaatst u deze opnieuw. Start de computer opnieuw op. Schakel het apparaat in en sluit het met de USB-kabel opnieuw aan op de computer.
  • Start het apparaat en de computer opnieuw.
  • Probeer een andere computer te gebruiken.
  • Als u Windows N of Windows KN gebruikt, moet u het Media Feature Pack downloaden om bestandsoverdracht mogelijk te maken. Deze versies van Windows bieden geen ondersteuning voor MTP-bestandsoverdracht.
  • Update uw apparaat voor optimale prestaties en de nieuwste verbeteringen.