Artikel-ID : 00275929 / Laatst gewijzigd : 15/03/2022Afdrukken

Tips over Bluetooth-geluidsinstellingen en -geluidsproblemen

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Problemen met uw Bluetooth-geluid oplossen en uitleg van de geluidsinstellingen

  Laten we eerst controleren van welk Bluetooth-probleem u last hebt:

  1. Ik heb twee apparaten gekoppeld, maar het geluid wordt verstoord, ik kan niets horen (aan beide kanten of aan één kant), of mensen kunnen me niet horen tijdens een gesprek. Ga door met lezen.
  2. Ik heb moeite om twee Bluetooth-apparaten voor het eerst te verbinden. Het voor de eerste keer koppelen van twee apparaten wordt Bluetooth koppelen genoemd.
   Ga naar ons artikel Bluetooth-apparaten koppelen en verbinden voor hulp.

  Het geluid wordt steeds onderbroken: denk aan de afstand en obstakels in de omgeving

  Zodra u uw apparaten hebt gekoppeld en verbonden, kunnen de afstand en obstakels invloed hebben op de Bluetooth-verbinding. Stelt u zich een Bluetooth-signaal voor als een onzichtbare kabel van ongeveer 10 meter. Dit bereik van 10 meter neemt af als obstakels, zoals metalen voorwerpen, betonnen muren of andere apparaten die golven uitzenden, tussen uw Bluetooth-apparaten staan.

  Op andere momenten kunt u plotselinge vermindering van het geluid ervaren wanneer de omgeving verandert van een gesloten naar een open buitengebied, omdat het Bluetooth-signaal plotseling overal wordt weerkaatst. U kunt hier bijvoorbeeld last van hebben bij het verlaten van een tunnel of bij de overgang van een bosrijk gebied naar een wijds en open gebied. Als u oordopjes gebruikt, houd er dan rekening mee dat de linker- en rechteroordopjes via Bluetooth communiceren. Daarom zijn ze erg gevoelig voor dit fenomeen. Het geluid wordt dan slechts onderbroken en hoewel dat vervelend is, is het geen reden tot bezorgdheid.

  Als het geluid wegvalt en niet automatisch wordt hersteld, probeer dan het volgende:

  • Oordopjes: Plaats uw oordopjes enkele seconden terug in de oplaadcase.
  • Andere koptelefoons: Zet uw koptelefoon uit en weer aan.

  Ik kan niets horen tijdens telefoongesprekken, of er is veel lawaai

  Instellingen voor telefoongesprekken en uitvoer

  Controleer welke Bluetooth-apparaten momenteel zijn verbonden met uw smartphone. Als u uw smartphone met meerdere Bluetooth-apparaten hebt gekoppeld, kan er geluid uit een ander apparaat komen. Normaliter biedt uw telefoon u verschillende opties voor geluidsuitvoer: u kunt kiezen tussen de speaker van uw telefoon, de luidspreker van de telefoon of andere Bluetooth-apparaten die telefoongesprekken ondersteunen. Controleer of u de juiste optie hebt geselecteerd.

  Geluidsopties die u kunt selecteren op een smartphone tijdens een telefoongesprek (aangesloten apparaat WH-1000XM4, speaker of telefoon)

  Schermafbeelding die weergeeft waar u de opties voor geluidsuitvoer kunt wijzigen tijdens een telefoongesprek (telefoonpictogram is gemarkeerd)

  Hoe weet ik of een Xperia-smartphone (Android) al is verbonden via Bluetooth?

  Telefoongesprekken en Noise Cancellation

  Hoewel Noise Cancellation zorgt voor een rustige omgeving tijdens telefoongesprekken, kan de persoon met wie u spreekt nog steeds al het omgevingsgeluid horen. Noise Cancellation vermindert omgevingsgeluid dat u kunt horen, maar vermindert niet het geluid dat de microfoon van de koptelefoon registreert.

  Twee dingen die ook van invloed kunnen zijn op de speaker van uw koptelefoon zijn wind en kleding. Als u een hoodie of sjaal draagt, kan deze tegen de microfoon wrijven, wat resulteert in een onaangenaam geluid voor de luisteraar. Wind kan ook dit effect hebben als deze direct in de microfoon waait.


  Ik hoor niets via mijn koptelefoon die op de computer is aangesloten

  Als u uw koptelefoon met de computer hebt verbonden, maar u nog steeds niets kunt horen, moet u de geluidsinstellingen van uw computer controleren. Mogelijk gebruikt uw computer nog steeds de standaardspeakers. In de geluidsinstellingen kunt u de standaardgeluidsuitvoer wijzigen (d.w.z. het kanaal waarmee het geluid wordt afgespeeld). Selecteer uw koptelefoon in plaats van de standaardspeakers.

  Stappen voor Windows 10

  1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Speaker Speaker-pictogram Windows 10 rechtsonder in het scherm.
  2. Klik op Geluidsinstellingen openen.
  3. Selecteer bij Uitvoer het uitvoerapparaat dat u wilt gebruiken (bijv. Koptelefoon of Speaker).
  4. Selecteer bij Invoerhet invoerapparaat dat u wilt gebruiken (bijv. Microfoon of Externe microfoon).
   • Opmerking: Bepaalde apps kunnen zo zijn ingesteld dat ze andere geluidsapparaten gebruiken dan het hier geselecteerde apparaat. Zelfs als u hier Koptelefoon als uitvoerapparaat hebt ingesteld, kan het zijn dat u dit opnieuw moet doen in de app voor videovergaderingen die u gebruikt (bijvoorbeeld Microsoft Teams of Zoom).

  Geluidsinstellingen voor Windows 10: Kies uw uitvoerapparaat (koptelefoon)

  Als u moeite hebt om uw koptelefoon met uw computer te koppelen, raadpleegt u ons speciale artikel: Uw Bluetooth-koptelefoon verbinden met een laptop/desktopcomputer.

  Er is geen geluid tijdens mijn videovergadering

  Voor bepaalde apps voor videovergaderingen moet u mogelijk geluidsinstellingen instellen, zelfs als uw koptelefoon is aangesloten. De app selecteert mogelijk niet standaard het juiste uitvoerapparaat. Bovendien zijn er mogelijk twee verschillende opties voor uw koptelefoon beschikbaar, en is slechts een van deze opties is bedoeld voor videogesprekken. U kunt de instellingen veranderen om te kijken wat werkt, want afhankelijk van het merk van uw computer, de koptelefoon of de app die u gebruikt, kan het een beetje anders zijn.

  Kort samengevat: voer drie controles uit:

  1. Controleer of uw koptelefoon is aangesloten op uw computer
  2. Controleer de geluidsinstellingen van uw computer (speakers versus koptelefoon)
  3. Controleer de geluidsinstellingen van de app voor videovergaderingen (koptelefoon versus headset).

  Voorbeeld van apparaatinstellingen in Microsoft Teams voor WH-1000XM4

  Voorbeeld van apparaatinstellingen in Microsoft Teams voor andere koptelefoons

  Als u het geluid via uw koptelefoon kunt horen wanneer u de computer gebruikt, maar niet tijdens videovergaderingen (bijvoorbeeld tijdens een vergadering via Microsoft Teams), dient u waarschijnlijk de apparaatinstellingen te wijzigen.


  Het geluid hapert: Laad uw apparaten voldoende op voordat u ze aansluit

  Laad uw Bluetooth-apparaten op met de meegeleverde USB-oplaadkabel. Ga voor meer informatie over de reden waarom u de meegeleverde kabel moet gebruiken naar het artikel: Koptelefoon kan niet worden opgeladen met USB-kabels van een andere fabrikant.
  Als u apparaten voor het eerst koppelt of aansluit, kan dat mislukken als een van de twee apparaten onvoldoende is opgeladen. Het apparaat wordt mogelijk niet weergegeven in de Bluetooth-lijst.


  Schakel Bluetooth OFF (Uit) en weer ON (in).

  Het in- en uitschakelen van Bluetooth is vooral handig als u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken niet kunt vinden in de Bluetooth-menulijst. Het is een simpele truc die de Bluetooth-lijst vernieuwt en zowel op smartphones als op computers van toepassing is.
  Vergeet niet dat uw apparaat kan proberen verbinding te maken met andere Bluetooth-apparaten in de buurt.

  Xperia-smartphone (Android): Bluetooth in- of uitschakelen

  Windows 10-laptop: Bluetooth in- of uitschakelen


  Controleer de lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten

  Het koppelen en verbinden van apparaten kan mislukken als uw apparaat zich in de buurt van andere Bluetooth-apparaten bevindt waarmee u het eerder hebt gekoppeld. Gewoonlijk maken Bluetooth-apparaten automatisch verbinding met het laatste apparaat waarmee ze verbinding hebben gemaakt. Zodra een Bluetooth-verbinding tussen twee apparaten actief is, kan een derde apparaat ze niet meer vinden (tenzij ze over de multipoint-functie beschikken). In dat geval kunt u de verbinding verbreken of de koppelingsgegevens van het apparaat volledig verwijderen.

  Hoe weet ik of een Xperia-smartphone (Android) al is verbonden via Bluetooth?


  Wat is het verschil tussen verbinding verbreken van een Bluetooth-apparaat en het verwijderen/vergeten ervan? Welke optie moet u gebruiken?

  De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

  Wanneer kiest u voor Bluetooth-apparaat verwijderen/vergeten

  Xperia-smartphone (Android): de verbinding met een apparaat verbreken of de koppelingsgegevens ervan verwijderen

  Windows 10-laptop: de verbinding met een apparaat verbreken of de koppelingsgegevens ervan verwijderen


  Start beide apparaten opnieuw op

  Als het wijzigen van de instellingen niet helpt, start u beide apparaten opnieuw op (schakel ze uit en weer in) en probeert u ze opnieuw te verbinden.


  Reset en initialiseer beide apparaten

  Koptelefoons, Soundbars, draadloze speakers en andere Bluetooth-apparaten hebben een resetfunctie. In de handleiding van het apparaat vindt u hierover meer informatie. Handleidingen worden op onze ondersteuningswebsite gepubliceerd.

  Als u alles hebt geprobeerd en Bluetooth nog steeds niet werkt, kunt u eerst uw apparaat resetten en het vervolgens initialiseren. Houd er rekening mee dat met het initialiseren van uw apparaat de fabrieksinstellingen worden hersteld. Nadat u het apparaat hebt geïnitialiseerd, schakelt het automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer u het inschakelt, alsof het gloednieuw is.