Artikel-ID : 00248543 / Laatst gewijzigd : 06/08/2020

De headset (WF-XB700) resetten of initialiseren


  De headset resetten

  1. Houd de knop op de linkerunit ongeveer 20 seconden ingedrukt.

  2. Haal uw vinger van de knop wanneer de indicator (rood) van de headset uitgaat na geknipperd te hebben.

  3. Houd vervolgens de knop op de rechterunit ongeveer 20 seconden ingedrukt.

  4. Haal uw vinger van de knop wanneer de indicator (rood) van de headset uitgaat na geknipperd te hebben.
   OPMERKING: Als de headset zelfs na het opnieuw instellen niet goed werkt, initialiseer dan de headset om deze te herstellen naar de fabrieksinstellingen.

  OPMERKING: De registratie-informatie van het apparaat (koppelen) en de andere instellingen blijven behouden.


  De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

  1. Houd de knoppen op zowel de linker- als de rechterunit van de headset ongeveer 15 seconden ingedrukt.

  2. Haal uw vingers van de knoppen binnen 5 seconden nadat de indicatoren (rood) van de headset zijn gaan knipperen.
   OPMERKING: Controleer of de indicatoren (rood) op de linker- en rechterunit van de headset gaan branden voordat u de knoppen op de linker- en rechterunit van de headset indrukt.

  3. Druk op de knoppen van zowel de linker- als de rechterunit binnen 10 seconden nadat de indicatoren (rood) van de headset zijn gaan branden.

  4. De indicator (blauw) knippert vier keer en de headset wordt geïnitialiseerd.

  OPMERKINGEN:

  • Met deze procedure worden de volume-instellingen e.d. hersteld naar de fabrieksinstellingen en worden alle koppelingsgegevens verwijderd. Verwijder in dit geval de koppelingsgegevens van de headset van het apparaat en koppel deze opnieuw.
  • Als u de software hebt bijgewerkt na aankoop van de headset, blijft de software-update behouden, zelfs als u de headset initialiseert.