Artikel-ID : 00246548 / Laatst gewijzigd : 16/06/2020

Hoe kan ik het LED-lampje van de tv uitschakelen of voorkomen dat het knippert?

  LED-lampje voor de spraakfuncties versus het operationele LED-lampje. 

  In het midden van de tv zit een LED-lampje voor de spraakfuncties die mogelijk oranje brandt of knippert. Dit geeft aan dat de ingebouwde microfoon van de TV is uitgeschakeld.
  Dit LED-lampje voor de spraakfunctie gaat aan of knippert wanneer 'Ok Google' wordt gedetecteerd en de tv met de server communiceert. Het knipperpatroon verandert, afhankelijk van de status van de communicatie met de server.

  Dit is een afbeelding van de positie van het LED-lampje voor de spraakfuncties:
  Afbeelding van de positie van het LED-lampje voor de spraakfuncties

  Meer informatie over de instellingen van het centrale LED-lampje (d.w.z. het LED-lampje voor operationele respons) vindt u in de handleiding van uw tv. 
  Deze is digitaal beschikbaar op de productpagina op deze ondersteuningswebsite. 


  Het LED-lampje voor de spraakfuncties uitschakelen.

  Er zijn twee manieren om het LED-lampje voor de spraakfuncties uit te schakelen:

  • Schakel 'Ok Google'-detectie in.

   1. Druk op de Home-knop op de afstandsbediening.
   2. Selecteer  Instellingen.
   3. Selecteer Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) — Google Assistant (Google Assistent) — Schakel 'Ok Google' detection ('Ok Google'-detectie) in.
  • Het wissen van gegevens die verband houden met de ingebouwde microfoon.

   1. Druk op de Home-knop op de afstandsbediening.
   2. Selecteer  Instellingen.
   3. Selecteer AppsSee all apps (Alle apps bekijken) — Show system apps (Systeem-apps bekijken) — Google Search (Google-zoekopdrachten) — Clear data (Gegevens wissen).
   4. Nadat u de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, reset u de tv.

   Goed om te weten: Clear data (Gegevens wissen) in de Google-app verwijst naar het verwijderen van de gegevens betreffende de ingebouwde microfoon, en niet naar het verwijderen van Google-accounts die op de tv zijn geregistreerd.
   Als u met uw Google-account bent aangemeld op uw tv blijft u aangemeld, zelfs nadat u Clear data (Gegevens wissen) hebt uitgevoerd.