Artikel-ID : 00253949 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

Er komt geen geluid uit de subwoofer of het geluid is erg zacht nadat u het netsnoer opnieuw op een stekkerdoos hebt aangesloten of de stekkerdoos hebt uitgeschakeld en weer ingeschakeld. (HT-S350, HT-SD35)

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Als dit probleem zich voordoet, gebruikt u de Aan/uit-knop op de soundbar of de afstandsbediening om de soundbar uit te schakelen. Wacht minstens 30 seconden en schakel de soundbar vervolgens weer in.

    OPMERKING: dit probleem kan ook worden opgelost door de subwoofer uit en weer in te schakelen.