Artikel-ID : 00267904 / Laatst gewijzigd : 24/08/2023Afdrukken

Het duurt even tijd voordat de pictogrammen van de apps in het hoofdmenu verschijnen nadat het netsnoer op de tv hebt aangesloten

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Het scherm HOME (Start) wordt weergegeven op basis van gedownloade netwerkinhoud, waardoor het even duurt voordat de pictogrammen van de apps verschijnen. De duur hangt af van uw netwerkomgeving. Als u dit wilt versnellen, schakelt u de tv uit en weer in met de afstandsbediening in plaats van het netsnoer te verwijderen en weer aan te sluiten.