Artikel-ID : 00277222 / Laatst gewijzigd : 13/09/2023Afdrukken

De helderheid van het scherm wordt niet automatisch aangepast.

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Pas de helderheid van de tv automatisch aan

  Als de helderheid van het scherm niet automatisch wordt aangepast, voert u de volgende stappen uit:

  1. Controleer of het Auto luminance level (Autom. luminantieniveau) in de Ambient light sensor (Omgevingslichtsensor) is ingeschakeld:
   • Druk op de knop (Quick Settings) (Snelle instellingen) op de afstandsbediening.
   • Selecteer Settings (Instellingen).
   • Kies Display & Sound (Weergave en geluid).
   • Selecteer Beeld.
   • Selecteer Ambient light sensor (Omgevingslichtsensor).
   • Selecteer Auto luminance level (Autom. luminantieniveau).
  2. Verplaats voorwerpen die de sensor belemmeren, zoals een Soundbar of decoratie. De omgevingslichtsensor bevindt zich onderaan in het midden van het scherm.

  De helderheid van de tv handmatig aanpassen

  Gereflecteerd licht kan de automatische helderheidsinstellingen van het tv-scherm beïnvloeden. Als u vindt dat het scherm te licht of te donker is, kunt u het handmatig aanpassen via de instellingen voor de beeldkwaliteit:

  • Druk op de knop (Quick Settings) (Snelle instellingen) op de afstandsbediening.
  • Selecteer Settings (Instellingen).
  • Kies Display & Sound (Weergave en geluid).
  • Selecteer Beeld.
  • Selecteer Brightness (Helderheid) en pas de instelling naar wens aan.