Artikel-ID : 00277277 / Laatst gewijzigd : 20/11/2022Afdrukken

De oordopjes worden niet ingeschakeld. (LinkBuds)

  Volg deze stappen om het probleem op te lossen:

  1. Selecteer uw probleem:
   De ene kant van de koptelefoon geeft geluid, maar de andere niet.

   Ga naar stap 2.
   Geen van beide oordopjes wordt ingeschakeld.

   Ga naar stap 4.
  2. Controleer of Google Assistent of Amazon Alexa is ingesteld op de oordopjes.
   Google Assistent of Amazon Alexa is ingesteld op de tikbedieningsfunctie van de oordopjes.
   Ga naar stap 3.
   Deze functies zijn niet ingesteld op de tikbedieningsfunctie of ik weet niet of deze functies zijn ingesteld.
   Ga naar stap 4.
  3. Controleer de tikbedieningsfunctie of de Voice assistant-functie afhankelijk van de manier waarop u de oordopjes gebruikt:

   Als u de functies Google Assistent of Amazon Alexa op de koptelefoon gebruikt, kunt u alleen de kant van de koptelefoon gebruiken waaraan de functie Google Assistent of Amazon Alexa is toegewezen. Als u de andere kant van de koptelefoon alleen wilt gebruiken, wijs dan in de app Sony | Headphones Connect de Google Assistent of Amazon Alexa toe aan de kant die u wilt gebruiken (L of R).
   Opmerking: Wanneer de functie Service Link actief is in de Sony | Headphones Connect-app kan alleen de rechterkant worden gebruikt.

   • Als u een van de twee oordopjes wilt gebruiken: Stel de tikbedieningsfunctie van het gewenste oordopje in op Google Assistent of Amazon Alexa:
    1. Open de Sony | Headphones Connect-app.
    2. Selecteer (Settings (Instellingen)) op het tabblad System (Systeem) aan de rechterkant van het menu Change the tap operation function (Tikbedieningsfunctie wijzigen).
    3. Selecteer het oordopje dat u alleen wilt gebruiken, L (Links) of R (Rechts), en stel de functie in op Google Assistent of Amazon Alexa.
   • Als u beide oordopjes afzonderlijk wilt gebruiken: Stel het menu tap operation function (Tikbedieningsfunctie) in op een andere functie dan Voice Assist Function (Voice assistant-functie), Google Assistent of Amazon Alexa:
    1. Open de Sony | Headphones Connect-app.
    2. Selecteer (Settings (Instellingen)) op het tabblad System (Systeem) aan de rechterkant van het menu Change the tap operation function (Tikbedieningsfunctie wijzigen).
    3. Selecteer een andere tap operation function (Tikbedieningsfunctie) dan Voice Assist Function (Voice assistant-functie), Google Assistent of Amazon Alexa.
   Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, worden de oordopjes ingeschakeld.
   De instellingen van de oordopjes waren de oorzaak van het probleem.
   De oordopjes worden niet ingeschakeld.
   Ga naar stap 4.
  4. Reinig de oplaadpoorten van de oordopjes en controleer het lampje van de oplaadcase.

   Reinig de koptelefoon en de oplaadpoorten, plaats de koptelefoon in de oplaadcase en controleer de status van het lampje op de oplaadcase. Raadpleeg het artikel De koptelefoon onderhouden voor meer informatie over het reinigen van de koptelefoon.

   Het lampje licht ongeveer 3 seconden groen op

   De oordopjes zijn volledig opgeladen. Ga naar stap 5.
   Het lampje licht ongeveer 3 seconden oranje op

   De batterij is bijna leeg. Laad de oordopjes ongeveer 30 minuten op met de meegeleverde USB Type-C-kabel en ga naar stap 5.
   Het lampje knippert oranje

   Door de abnormale temperatuur of een ander probleem kan er niet worden opgeladen. Ga naar stap 6.
   Het lampje licht niet op

   Ga naar stap 8.
  5. Draag de oordopjes en controleer of u de spraakbegeleiding hoort.
   Ik hoor de spraakbegeleiding van de oordopjes.
   Ga naar stap 6.
   Ik hoor de spraakbegeleiding van de oordopjes niet.
   Ga naar stap 7.
  6. Speel muziek af op het aangesloten apparaat en controleer of u het geluid hoort.

   Koppel en verbind de oordopjes en het apparaat via Bluetooth en controleer of u het geluid kunt horen op het aangesloten apparaat.

   Ik hoor het geluid op het aangesloten apparaat.
   Het probleem is opgelost door de het apparaat op te laden of door de instellingen te wijzigen.
   Ik hoor het geluid op het aangesloten apparaat niet.
   Het koppelen is mogelijk niet voltooid. Raadpleeg het voor u relevante artikel om verbinding te maken met het apparaat:
  7. Controleer de instellingen van de spraakbegeleiding:
   1. Open de Sony | Headphones Connect-app.
   2. Controleer op het tabblad System (Systeem) de instelling Notification & Voice Guide (Melding en spraakbegeleiding).
   De instelling Notification & Voice Guide (Melding en spraakbegeleiding) is ingesteld op On (Aan).
   Ga naar stap 9.
   De instelling Notification & Voice Guide (Melding en spraakbegeleiding) is ingesteld op Off (Uit).
   Nadat u deze op On (Aan) hebt gezet, gaat u terug naar stap 5.
  8. Probeer de volgende procedure en controleer of de koptelefoon wordt ingeschakeld.
   1. Zorg ervoor dat de vormondersteuningen goed op de oordopjes zijn bevestigd.
    Opmerking: Als de vormondersteuningen niet goed zijn bevestigd, kunnen de oplaadcase en de koptelefoon geen contact maken en kan het opladen mislukken. Lijn het uitstekende deel van de oordopjes uit met de uitsparing op de vormondersteuning (A). Zorg ervoor dat de vormondersteuning volledig is bevestigd.
    afbeelding van het bevestigen van de vormondersteuning
   2. Plaats de oordopjes in de oplaadcase en begin met opladen.
    Opmerking: Zorg ervoor dat de linker- en rechterzijde van de headset op de juiste zijde zijn geplaatst.
   3. Haal de oordopjes uit de oplaadcase en controleer of het lampje ongeveer 3 seconden oranje brandt.
   De oordopjes worden ingeschakeld
   Het probleem kan zijn veroorzaakt door de manier waarop de vormondersteuningen waren bevestigd of in de oplaadcase waren geplaatst.
   De oordopjes worden niet ingeschakeld
   Ga naar stap 9.
  9. Reset de koptelefoon.

   Ga naar de Helpgids of bekijk de video over resetten:

   Het probleem is opgelost
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
   Het probleem is niet opgelost
   Ga verder naar de volgende stap voor probleemoplossing.
  10. Schakel de koptelefoon in.
   Opmerking: Als u de koptelefoon initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de koptelefoon hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.

   Ga naar de Helpgids of bekijk de video over initialiseren:

   Het probleem is opgelost
   Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
   Het probleem is niet opgelost
   De oordopjes werken niet goed en er is mogelijk onderhoud nodig.

  Ga naar de gids Problemen met de koptelefoon oplossen