Artikel-ID : S700024489 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018

Uw VAIO herstellen met VAIO Care 6

  De VAIO Care softwareversie 6 kan gebruikt worden om de computer terug te zetten naar de oorspronkelijke, in de fabriek geïnstalleerde softwareconfiguratie.

  WAARSCHUWING: Alle gegevens, instellingen en programma's die aan de computer werden toegevoegd worden verwijderd. Tijdens deze procedure krijgt u de kans om een back-up van uw gegevens te maken. Sony garandeert niet dat de back-up en het terugzetten van uw persoonlijke gegevens naar behoren zal verlopen.

  BELANGRIJK:
  • Dit model vereist geen herstelschijven. De herstelgegevens bevinden zich op een speciale partitie van de harde schijf. Toch is het sterk aanbevolen om een reeks herstelschijven aan te maken.
  • Als het besturingssysteem niet opstart en geen andere probleemoplossing mogelijk is, kan een systeemherstel worden uitgevoerd door de computer op te starten en op de F10-toets te drukken wanneer het VAIO-logo verschijnt, of door op de toets ASSIST (Assistentie) te drukken wanneer de VAIO is uitgeschakeld.
  • Het is aanbevolen om de netspanningsadapter aan te sluiten op de computer, zodat de stroom niet wordt onderbroken. 
  • Het is aanbevolen om alle externe apparaten, zoals printers, netwerkkabels, camera's, externe harde schijven of flash-stations los te koppelen.

  Volg de onderstaande procedure om een systeemherstel uit te voeren:
  1. Sluit alle actieve programma's af.
  2. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Alle programma's.
  3. Klik in het menu Alle programma's op de map VAIO Care en klik vervolgens op VAIO Care.
   OPMERKING: Als u wordt gevraagd naar een beheerderswachtwoord of wanneer het venster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, typt u het geschikte wachtwoord of klikt u op Ja.
  4. Klik links in het venster van VAIO Care op Herstellen & terugzetten.
  5. Onder Herstellen & terugzetten, klikt u op Herstellen.
  6. Klik in het venster Herstellen op Computer herstellen.
  7. Klik in het venster VAIO Care op de knop Ja .
   OPMERKING:
   De computer wordt opnieuw gestart.
  8. Klik in het venster VAIO Care Rescue op Recovery wizard starten.
  9. Klik in het venster "Wilt u uw gegevens redden?" op Ja, ik wil mijn gegevens redden.
   OPMERKING: Als u geen back-up wilt maken van de gegevens op uw computer, klikt u op de knop Redden overslaan en gaat u verder met stap 15.
  10. Sluit een extern opslagapparaat aan op de computer, zoals een USB-harde schijf of thumb drive.
  11. Klik in het venster Reddingstype selecteren op Eenvoudig redden.
   OPMERKING: Als u de back-upbestanden handmatig wilt selecteren, klikt u op Aangepast redden en volgt u de instructies op het scherm.   OPMERKING:
   De software zal uw gegevens automatisch opsporen.
  12. Klik om de schijf te selecteren waarop u uw back-upgegevens wilt opslaan en klik vervolgens op de knop Volgende. OPMERKING: Dit scherm toont de benodigde schijfruimte en de beschikbare ruimte op de externe schijf.
  13. In het venster Opties bevestigen en redden starten klikt u op de knop Redden starten .   OPMERKING: Een voortgangsvenster toont de status van de back-up.
  14. In het venster Redden geslaagd klikt u op de knop Volgende.
  15. In het venster "Weet u zeker dat u het herstel wilt starten?" selecteert u Ja, ik ben zeker en klikt u vervolgens op de knop Herstel starten .   OPMERKING: Een statusvenster toont de voortgang van de verschillende toepassingen. U moet niets doen. Dit proces kan tot twee uur duren en de computer kan meerdere keren opnieuw opstarten.
  16. In het venster Herstel voltooid klikt u op de knop Herstarten.
   OPMERKING:
   De computer wordt opnieuw gestart.
  17. Volg de instructies op het scherm om het besturingssysteem in te stellen en het systeemherstel te voltooien.